Тест за психология - Колко сте уплашени?

Дали защитният рефлекс "страх" все още е на правилното ниво или влияе негативно на живота ви?

Тест за психологията: Колко тревожите сте?

на Тест за психология "Колко сте уплашени?"Това е психологически тест, който показва чрез разбираемо формулирани въпроси на тестовия предмет, както е за тяхната" степен на тревожност ".