Психологически тест - тест за личността (Big Five)

Тествайте и оценявайте вашата личност!

на Тест за психология тества петте основни размера на индивидуалност, Тези измерения са: емоционална лабилност (невротизъм), междуличностно поведение (екстраверсия), откритост към опит, толерантност и съвестност (скованост).