Тест за психология - Има ли риск от изгаряне?

Ефективността ви все още ли е в диапазона на здравословен начин на живот?

Тест за психология - Има ли риск от изгаряне

на Тест за психология "Изгаряне: Имате ли риск?„Е психологически тест, който има за цел да анализира и изясни горещата тема„ Синдром на изгаряне “чрез изчерпателно формулирани въпроси.