Тест за психология - склонявате ли се към депресия?

Всички са тъжни от време на време. Но кога започва депресията?

Психологически тест - Склонен към депресия

на Тест за психология "Склонен ли сте към депресия?"Това е психологически тест, който улавя чрез изчерпателно формулирани въпроси и ежедневни ситуации, дали човек има депресивно настроение.