Psihološki test - Kako se bavite besom?

Da li dnevni nivo napora utiče na način na koji se bavite okolinom?

Psihološki test - Kako se suočiti sa besom

der Psihološki test "Kako se bavite besom?"Da li je psihološki test dizajniran da kroz razumljivo formulisana pitanja pokaže da li dnevni stres utiče na frustraciju bavljenja vašim okruženjem.