Psihološki test - Možeš li da isključiš?

Da li se upoznate sa pravim vremenom da izađete iz svakodnevnog života?

der Psihološki test "Možeš li da isključiš?"Da li je psihološki test koji pokazuje da li možete lako izostaviti svakodnevni život i na taj način biti u stanju da sprečite stres i sagorevanje.