Psihološki test - Emocionalna inteligencija (EQ)

Testirajte svoju emotivnu inteligenciju i svoje znanje o emocijama!

Psihološki test - Emocionalna inteligencija (EQ)

der Psihološki test emocionalna inteligencija (EQ) čini ih svjesnim prepoznavanja, kontrole i znanja o io emocijama, kao io empatiji. Ovo su četiri glavna područja njihove psihe.