Test psihologije - Kako ste rizikovali?

Šta se usuđuješ i koji rizik ponekad uzimaš lagano?

Test psihologije: koliko ste rizični?

der Psihološki test "Kako ste rizikovali?"Da li je psihološki test koji pruža razumljivo formulisana pitanja o obimu vašeg rizičnog apetita.