Test psihologije - Koliko ste rizični?

Šta se usuđujete učiniti i koje rizike ponekad olako preuzimate?

Test psihologije: koliko ste rizični?

der Psihološki test "Koliko rizikujete?"Je psihološki test koji pruža razumljivo formulirana pitanja o stepenu vašeg preuzimanja rizika.