Test psihologije - test ličnosti (velika petica)

Testirajte i ocenite svoju ličnost!

der Psihološki test testira pet osnovnih dimenzija ličnost, Ove dimenzije su: emocionalna labilnost (neuroticizam), međuljudsko ponašanje (ekstraverzija), otvorenost do iskustva, podnošljivost i savesnost (rigidnost).