Psihološki test - Da li se naginješ na depresiju?

Sada i tada su svi tužni. Kada počinje depresija?

Psihološki test - Stoga do depresije

der Psihološki test "Da li se naginješ na depresiju?"Da li je psihološki test koji obuhvata sveobuhvatno formulisana pitanja i svakodnevne situacije, da li osoba ima depresivno raspoloženje.