Psihološki test - Da li si ti vrsta zveri?

Da li je vaš drzak i dalje u normalnom dometu, ili je besmislenost vladala s vama?

Test psihologije: Da li si ti hrabrosti?

der Psihološki test "Da li si ti straljna vrsta?"Da li je psihološki test koji ima za cilj da pokaže kroz sveobuhvatno formulisana pitanja, da li osoba voli da vodi rizični život.