Psihološki test - Da li ste u riziku od izgorelosti?

Da li je vaš nivo učinka još uvijek u dometu zdravog načina života?

Psihološki test - Da li ste u riziku od izgorelosti?

der Psihološki test "Burnout: Da li ste u riziku?"Da li je psihološki test koji ima za cilj analizu i razjašnjavanje vruće teme" sindroma sagorevanja "kroz sveobuhvatno formulisana pitanja.