Psihološki test - Da li ste u riziku od izgorelosti?

Da li je vaš nivo učinka još uvijek u dometu zdravog načina života?

Psihološki test - Da li ste u riziku od izgorelosti?

der Psihološki test "Burnout: Da li ste u riziku?"Je psihološki test koji ima za cilj analizirati i razjasniti vruću temu" Sindrom izgaranja "kroz sveobuhvatno formulirana pitanja.