Test psihologije - Da li ste sebični?

Jeste li sebični, požrtvovani ili nalazite zdravu sredinu?

Test psihologije: Da li ste sebični?

der Psihološki test "Jeste li sebični?„Je psihološki test koji kroz sveobuhvatno formulirana pitanja pokazuje kako savršeno osoba razmatra svoju prednost u odnosu na druge.