Vistano témata

VISTANO Duchovní poradenství - znalost Naše hlavní téma v oblasti spirituality ... sestavené a připravené pro vás

Láska a partnerství

Bezpečnost, harmonie a bezpečnost ve vztahu prostřednictvím výkladu budoucnosti pomocí čtení karet, jasnovidectví nebo umění věcí

Láska a partnerství

Láska, partnerství a manželství

Láska ... je stejně jako většina z nás ví, nejen pocit, že je způsobena biochemických procesů v těle - to je jeden z nejlepších pocitů vůbec a vrhá nás nesplněné žádosti lásky jsou často beznadějné situace. partnerství nebo před zpočátku vždy vznášející se v "růžové mraky", ale pak se ukáže obvykle obtížnější. Láska prochází několika fázemi, z nichž první fází je poblouznění. Pokud je vztah narušen, mohou alternativní metody ezoteriky často pomoci najít harmonický vztah.

Alternativní terapie dvojčat

Zemřít alternativní terapie párů nepoužívá obvyklé metody tradiční a psychologicky orientované terapie páry. Spíše alternativní terapie využívá metody z oblasti esotericismu. Nejčastějším poradenským nástrojem je čtení karet, jako je Tarot, Kipperkarten nebo Lenormandkarten. V podstatě se snažíme vizualizovat problémy a tlaky v rámci vztahu, abychom je mohli interpretovat. Předmětem úvahy jsou příčiny i předchozí průběh problému. Kromě toho může být situace budoucnosti osvětlena tak, aby vznikl komplexní obraz. Tento obraz pak umožňuje vývoj alternativních akčních postupů, aby bylo možné vyřešit tento problém konkrétními doporučeními. V podstatě je termín terapie omezen. Mohou být používány pouze osobami, které mají licenci k výkonu medicíny, jako jsou alternativní lékaři pro psychoterapii nebo psychologové s dokončeným výcvikem jako terapeuti.

Alternativní smutek

Ztráta milovaného způsobuje smutek. Děje se v několika fázích, které jsou doprovázeny protichůdnými emocemi a současně vyžadují reorganizaci. alternativní smutek je proces, jehož cílem je urychlit smutek pomocí ezoterických metod. Oběť se naučí reorganizovat se během procesu vyrovnání a úspěšně přežít fáze žalu. Používají se metody, jako je čtení karty, dojíždění nebo čtení vody. Tyto metody umožňují odhalit budoucí vývoj, umožňující jednotlivci zvládat problémy, které se vyskytují. Trendy a vývoj vždy vedou k prognóze a konkrétním doporučením pro další akce. Za svou činnost však odpovídá dotyčná osoba. Proto musí tyto doporučení provádět nezávisle.

Esoterický krizový management

Krize je vždy v životě člověka, která se vynořuje ze situací, které nelze vyřešit existujícími metodami řešení problémů. Proto musí být postaveno nové chování, které vedou ke zvládnutí. Krize jsou tedy vždy považovány za příležitost ke změně. ezoterické krizové řízení je způsob, jak iniciovat změny a zvládat krize. Zaměření na zvládnutí ezoterických metod, jako je čtení nebo dojíždění karet a podobně. To upozorňuje jak na současnou situaci, tak na budoucí vývoj. Na základě těchto poznatků se nakonec vyvinuly alternativní postupy, které může dotyčná osoba využít k reorganizaci, a tudíž k řešení krize.

Esoteric-poradenství

Zemřít esoterické pár poradenství se provádí esoterickými prostředky. Nejznámějším způsobem v této souvislosti je čtení karet pomocí Tarot nebo Lenormand. Obsah konzultací se týká různých otázek, které se týkají konkrétního partnerství soukromého nebo podnikatelského charakteru. Za účelem vytvoření akční alternativy se osvětlí minulost, současnost a budoucnost tak, aby vývoj mohl být sledován po dlouhou dobu. Problémy, které v partnerství existují, nebo které vzniknou v budoucnu, lze také vidět tímto způsobem. Tyto problémy a vlivy plynou přímo do doporučení k činnostem, aby mohly být uznány brzy. Doporučení však vždy provádějí ti, kteří jsou sami postiženi.

Esoterická separační pomůcka

Zemřít pomoc při esoterické separaci je forma poradenství, ve které esoterické metody a techniky hledají bez problémů separaci. Často je to oddělení pár vztahů. V zásadě se však může rozdělovací pomoc využít k rozpuštění obchodních vztahů. Metody používané ve formě poradenství jsou čtení karet, dojíždění, jasnovidectví bez pomůcek a jiné formy. Umožňují účastníkům identifikovat problémy, které vznikají během procesu separace a které mohou být použity k vývoji vhodných opatření a reakcí na nápravu těchto potíží předem. Současně je také osvětlen budoucí vývoj, aby bylo možné identifikovat alternativy pro budoucnost. V zásadě však nesou zodpovědnost zainteresované osoby, které pak musí v praxi realizovat doporučení.

Esoteric Partner Koučování

Esoteric Partner Koučování se používá jak v soukromém, tak v obchodním partnerství. Obsah koučování je budoucí vývoj, stejně jako poruchy a vlivy, které mohou ovlivnit partnerství a zatížit ji. Esoterický partner koučování používá metody pro esoterické poradenství, jako je čtení karet, čtení vody a čtení kouře. Od rozpoznání budoucích tendencí a vývojů se pak vyvíjejí konkrétní doporučení pro opatření, která musí být prováděna dotčenými. Odpovědnost za akce vždy zůstává u partnerů.

Duchovně-manželství poradenství

Zemřít duchovní manželské poradenství založené na metodách esoterismu. Proto se provádí pomocí technik, jako je čtení karet. Konzultace se soustředí na povrchní i hluboké problémy manželství. Problémy se osvětlují jak v minulosti, tak v přítomnosti i v budoucnu, takže kurz je viditelný. Zároveň se projevují vlivy na problém. Tyto poznatky nakonec vedou k alternativě, kterou mohou využít ti, kteří jsou postiženi. Při použití alternativ může být vytvořen pozitivní vliv, takže se problém snižuje. Odpovědnost za realizaci spočívá na partnerech, takže mají také možnost využít jinou alternativu.

Duchovní poradenství

Zemřít duchovní milostné poradenství je forma poradenství, která může být použita ve všech oblastech lásky a partnerství. Poradenství je založeno na ezoterických metodách, jako je čtení karet nebo astrologie. Kromě problémů s láskou nebo partnerskými vztahy lze také osvětlit budoucí vztahy. Ezoterické metody mají za cíl osvětlit aktuální a budoucí situaci dotázaného. To odhaluje prognózy a tendence pro další vývoj, které také vedou k alternativním činnostem. Tyto činnosti jsou konečně prováděny dotazujícím, takže se základní problém mění. Kromě řešení problémů může duchovní poradenství také poskytnout informace o tom, zda potenciální partner skutečně nabízí možnost závazného vztahu. Za tím účelem se používají většinou metody, které zvažují jak lidi, tak partnerský horoskop, který poskytuje informace o podobnosti mezi těmito dvěma lidmi. V zásadě však poradenství duchovní lásky pouze doporučuje. Zda jsou implementovány možné alternativy, rozhoduje se vždy o otázce.

Duchovní budování důvěry

Zemřít budování duchovní důvěry je způsob, jak zvýšit nebo budovat důvěru v ostatní a sebevědomí. V tomto případě se používají metody z oblasti esoteriky jako čtení karty nebo čtení vody. V podstatě se nejdříve zkoumá minulost, aby se budovala důvěra. Pak následuje přítomnost a osvětlení budoucnosti. Výsledkem je, že se kurz stává viditelným a že jsou viditelné vlivy na různých úrovních, které umožňují důvěru. Poznatky pak přicházejí do konkrétních doporučení k opatření, které pomáhají upevnit důvěru nebo získat novou důvěru. Současně je možné přesně identifikovat současné i budoucí situace, což znamená, že vývoj v této situaci lze očekávat brzy. Tyto poznatky nakonec vedou k základní důvěře.

Online poradenství o lásce & partnerství

Zde je seznam konzultantů specializujících se na lásku a partnerství

V následující části jsou nabídky společnosti Vistano zveřejněny ve jménu a pořadí příslušných konzultantů.
 • Prorok a pokladník Abundia-Bright
  Abundia-BrightID: 5795
  Rozhovory: 1177
  4.76
  Recenze: 72

  16.-25.12. Dovolená / Přeji všem Veselé Vánoce!

  Světlo a kanál Médium nového věku - odpovědi z duchovního světa Reiki ...


  Tel: 1.71 € / min.
  Od d. Pevná linka *

  Chat: 1.33 € / min.
  osobní poradenství


 • Čtečka karet Ade56
  Ade56ID: 5396
  Rozhovory: 668
  4.87
  Recenze: 61

  S mým téměř 30-ročním zážitkem máte pravdu se mnou. Karty Lenormand a klasická astrologie.


  Tel: 2.21 € / min.
  Od d. Pevná linka *

  Chat: 0.97 € / min.
  osobní poradenství


Über Dein Handy kannst Du anonym zum Festpreis von 1,99 €/Min. telefonieren. Wähle dazu auf deinem Handy die 22899 + PIN 1122899 + PIN 11 .

Časopis o lásce & partnerství

Nedávné příspěvky k tématu lásky a partnerství, které zkoumal náš esoterický redaktor

Líbí se vám tato stránka?
1 star2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne (Recenze 2, průměr: 5,00 od 5)