Vistano témata

VISTANO Duchovní poradenství - znalost Naše hlavní téma v oblasti spirituality ... sestavené a připravené pro vás

Rodina a děti

Šťastné partnerství nebo manželství prostřednictvím budoucího prohlížení prostřednictvím čtení karet, astrologie, věštění nebo jasnovidnosti

Rodina a děti

Rodina a děti

Zemřít Familie tvoří základ naší harmonie a poskytuje podporu a bezpečnost v životě. další Děti Rodiče, prarodiče a sourozenci jsou často mezi nejdůležitějšími lidmi v našich životech a podporují nás v důležitých životních záležitostech. Pokud je vztah členů rodiny narušen, často se rozvíjí vážná nesoulad, která je bohužel obvykle silná a hluboce zasazená mezi členy rodiny. Vzhledem k tomu, že se setkání a jednání s rodinou nedá snadno vyhnout, je třeba hledat řešení, zejména zde, abychom obnovili rodinný mír. Esoterický koučování může být užitečným průvodcem a řešením problému s pomocí budoucí interpretace.

Alternativní manželské poradenství

Zemřít alternativní manželské poradenství se zabývá problémy v rámci manželství, což může být také příčinou krize. Důraz je kladen na řešení problémů, které mohou ovlivnit všechny oblasti manželství. Není-li možné odstranit problémy, může být připojeno oddělovací pomůcka. Alternativní manželské poradenství nepoužívá žádné metody od školní psychologie. Spíše se používají ezoterické metody, jako je astrologie nebo čtení karet. Tím se určuje minulý, současný a budoucí vývoj. Současně jsou analyzovány vnější vlivy, které vedou k situaci. Na tomto základě jsou ukázány možné způsoby a alternativní postupy, které mohou partneři sdílet. V této souvislosti by se nemělo činit obvinění a podobně. Spíše je podporováno partnerství mezi sebou. Odpovědnost za realizaci možností a alternativ zůstává u partnerů.

Alternativní vzdělání

Zemřít alternativní vzdělávání se skládá z metod a teorií, které se odchylují od konvenční koncepce vzdělávání. Typickými směry alternativního vzdělávání jsou Waldorfova výchova a Montessoriova výchova. Zároveň jsou integrovány řady dalších směrů. Společným znakem je, že všechny směry vycházejí z určitého základního předpokladu, který se někdy výrazně liší od společného názoru na vývoj a psychologii. Například některé směry předpokládají, že lidé se vyvíjejí v různých světech, zatímco jiné vzdělávací metody jsou založeny na vědeckých základech. Mnoho metod je omezeno na konkrétní věkové skupiny, jako je například Montessori pedagogika, která má děti do sedmi let. V podstatě tyto teorie vždy obsahují konkrétní pokyny, které je třeba provést ve vzdělávání. Vzhledem k tomu, že to může být jen velmi obtížné, metody alternativního vzdělávání jsou zřídka nalezeny v čisté podobě.

Alternativní poradenství v oblasti závislosti

Zemřít alternativní poradenství pro závislost nevidí sebe jako terapii, ale spíše jako vodítko pro život bez závislostí. Cílem poradenství je tedy vždy poskytnutí terapie, která se vyrovná se závislostí. Současně by měla být dotčenému člověku umožněna zvládnutí jeho každodenního života. Pokud nebyla dokončena žádná léčba, musí se každodenní život zvládnout i za přítomnosti závislosti, pro kterou je k dispozici rada. Alternativní poradenství pro závislost využívá prostředky jasnovidnosti, jako je astrologie nebo dokonce pokládání karet. Tyto prostředky jsou určeny k určení budoucího vývoje, jakož i vlivů, které ovlivňují závislost a život dotyčné osoby. Na tomto základě lze vypracovat alternativy. Současně to také odhaluje negativní vlivy v počáteční fázi, takže je také možné je vyvrátit v počáteční fázi. V podstatě je alternativní poradenská služba nejen pro dotčenou osobu, ale i pro příbuzné, kteří tak mohou nabídnout užitečnou pomoc. I při poradenství příbuzným je konečným cílem zařazení terapie.

Esoterická konstelace rodiny

Zemřít esoterické rodinné souhvězdí je věnována situacím uvnitř rodiny a postavení jednotlivých členů k sobě navzájem. Současně jsou analyzovány postavy a osobnosti, které vytvářejí celkový obraz struktur v rodině. Cílem analýzy je identifikovat problémy v rodině tak, aby mohly být vyřešeny. Často se pro členy rodiny používají náhražky, takže vzájemná poloha osob v místnosti se symbolicky emuluje. Esoterické rodinné konstelace často používají esoterické metody, jako je čtení karet nebo astrologie. Metody pak mohou také vytvořit přesný obraz rodiny. Soustava Esoterické rodiny vytváří alternativy, které lze použít k trvalému řešení problémů.

Esoterické rodinné poradenství

V esoterické rodinné poradenství Cílem je identifikovat problémy v rodině a vytvořit tak řešení, která vedou k odstranění problémů. K určení problému jsou příčiny určovány esoterickými metodami, jako je čtení karty nebo čtení kouře. Následně jsou osvětlovány vývojové trendy, pro které se pak nabízejí alternativní způsoby činnosti. Všechny alternativy budou sdíleny všemi zúčastněnými stranami, aby bylo dosaženo dohody o tom, co dělat dál. Často se pak objevují i ​​problémy, které byly pokryty povrchním problémem. Výsledkem je, že doporučení může být také spojeno s dalšími problémy bez řešení povrchního problému. V zásadě jsou problémy také v rámci partnerství. V tomto případě se často provádí analýza charakterů, takže je viditelný další vývoj, na němž pak mohou vzniknout také kompromisy.

Esoterická trauma Management

Zemřít ezoterická traumaová zvládnutí není terapií. Spíše slouží poradenství traumatizovaných osob. Trauma je vždy považována za drastický zážitek, který nelze úplně nebo úplně zpracovat. Esoterická trauma Management využívá esoterické metody k osvětlení situace a současnému vývoji. Současně jsou vlivy osvětlovány zvenčí. Budoucnost je také v budoucnu. Nakonec je z analýzy vyvinuta alternativa, která poskytuje příležitost zpracovat trauma, která pak situaci uvolní. Kromě léčby skutečné traumy probíhá také koučování, které má za úkol pomoci při běžných úkolech každodenního života. Vzhledem k tomu, že zvládnutí traumatické události vždy závisí na individuálním charakteru, obvykle se provádí analýza charakteru před nabídkou alternativy, která se často skládá z horoskopu postavy.

Pomoc v oblasti středního vzdělávání

Zemřít mediální vzdělávací pomoc založené na ezoterických metodách, jako je astrologie nebo dokonce čtení karet. Důraz je kladen na vzdělávání dítěte. Ústředním bodem pomoci je poznání charakteru dítěte i budoucích tendencí a vlivů zvenčí. Na základě těchto poznatků se dále rozvinou možnosti, jak mohou rodiče pedagogicky zasahovat, aby zajistily dobré vzdělání. Analýza umožňuje rozpoznat vzdělávací styly a vzdělávací metodiky, které jsou zvláště naladěny na dítě. Tímto způsobem lze optimalizovat vzdělávání dítěte. V podstatě Mediale Erziehungshilfe poskytuje nejen obecnou radu o vzdělávání, ale i současné problémy lze analyzovat pomocí ezoterických metod. Na základě toho jsou vyvinuty alternativy, které slouží k řešení aktuálních problémů.

Duchovní řízení krizí

Zemřít duchovní krizové řízení je založen na ezoterických metodách, jako je astrologie, čtení karet nebo dokonce runicské karty. Krize je vždy osobní situace, kdy známé vzorce chování nejsou dostatečné k tomu, aby se s touto situací vyrovnaly. To vyžaduje vytvoření nových vzorců chování, které lze v dané situaci použít. Proto je možné změnit život, což je důvod, proč může být krize považována za příležitost. Duchovní krizové řízení zachycuje minulé i současné situace a osvětluje vlivy. Dále se zvažuje budoucí vývoj tak, aby byly nabízeny příležitosti a alternativy. Ty jsou nabízeny konzultantem a mohou být použity dotazovateli, který pak vytvoří strukturu schémat. To eliminuje krizi tak, aby byl možný samostatný život. Odpovědnost za provedení a používání alternativ však vždy zůstává u žadatele.

Puberty a duchovnost

Zemřít puberta je čas převratu. Dítě se pomalu vyrůstá a je ve středním světě. Do puberty se míní fáze života, ve které dochází k fyzickým změnám a dítě se pomalu odděluje od rodičů. Mozek prochází modifikací a hormony také výrazně mění tělo. Zvláště v pubertě trvá duchovno zásadní roli. Mnoho dospívajících se účastní této fáze s okultismem a jinými esoterickými směry. Často jde o otázku smyslu života, který řídí dospívající. Čtení karet, astrologie a další postupy jsou proto běžnými metodami, které se naučí a používají adolescenti. Z tohoto důvodu je tato náklonnost k duchovnosti dána, dosud nebylo možné vědecky vysvětlit. Nicméně tyto dvě oblasti jsou neoddělitelně spojeny.

Duchovní poradenství

Zemřít duchovní milostné poradenství zahrnuje všechny oblasti lásky. Proto se zaměřuje nejen na partnerství, ale může zahrnovat i láskyplnost, zamilování nebo otázku budoucího partnera. Chcete-li odpovědět na tyto otázky, používají se ezoterické metody, jako je čtení karet nebo astrologie. Cílem je určit budoucí tendence, aby mohla být nabídnuta alternativa, kterou může dotyčná osoba vykonat. Tyto tendence jsou pak viditelné prostřednictvím esoterických metod, které zahrnují minulost i současnost a budoucnost. V podstatě není osud pevný, ale je považován za tendenci, kterou lze změnit. Zákon dotázaného proto přímo vede ke změně tendencí. Pro realizaci alternativ je zodpovědný dotazník.

Online poradenství o rodině & Děti

Zde naleznete seznam poradců se specializací na rodinu a děti

 • Prorok a pokladník Abundia-Bright

  Abundia-BrightID: 5795

  Rozhovory: 1108
  4.77
  Recenze: 70

  16.-25.12. Dovolená / Přeji všem Veselé Vánoce!

  Světlo a kanálové médium nové doby - odpovědi z duchovního světa Reiki ...


  Tel: 1.71 € / min.
  Od d. Pevná linka *

  Chat: 1.33 € / min.
  osobní poradenství


 • Čtečka karet Ade56

  Ade56ID: 5396

  Rozhovory: 577
  4.89
  Recenze: 56

  S mým téměř 30-ročním zážitkem máte pravdu se mnou. Karty Lenormand a klasická astrologie.


  Tel: 2.21 € / min.
  Od d. Pevná linka *

  Chat: 0.97 € / min.
  osobní poradenství


Über Dein Handy kannst Du anonym und direkt zum Festpreis für nur 1,99 €/Min. telefonieren. Dazu wählst Du auf dem Handy die 22899 + PIN 11.

Článek o rodině & Děti

Nedávné příspěvky k tématu Rodina a děti, které zkoumal náš esoterický redaktor

Líbí se vám tato stránka?
1 hvězda2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zatím žádná hodnocení)
Loading ...