Vistano témata

VISTANO Duchovní poradenství - znalost Naše hlavní téma v oblasti spirituality ... sestavené a připravené pro vás

Plán práce a života

Profesionální budoucnost a pokrok osvětlují věštění Kartenlegenem, věštění, jasnovidectví, astrologie a horoskopy

Plán práce a života

Zaměstnání a plán života

Der profese je nezbytnou součástí každodenního života a také slouží k rozvoji osobních schopností. Získané peníze se používají k tomu, aby žili vaši svobodu a zajistily budoucnost rodiny. Od té doby, co profese naplňuje většinu svého života, je také součástí life plánto znamená myšlenky o průběhu života. Plán života je vždy navržen a odpovídá subjektivně dostupným možnostem. Proto je povolání také vybráno podle současných okolností. Pokud se změní životní plán, může být nutná změna z odborného hlediska. Poradenství o kariérních otázkách a rozhodovací pomoci pro životní plán, kromě čtení karet a jasnovidnosti, astrologie může být dobrým nástrojem.

Alternativní vzdělání

Zemřít alternativní vzdělávání se týká výcviku v povolání, které neodpovídá požadované profesi, která však má základní charakteristiky požadované profese. Samotná profese převládá významnou roli v lidském životě, takže volba musí být velmi opatrná. Základem pro výběr jsou sklony a schopnosti lidí v kognitivní, psychomotorické a sociální oblasti. Vzhledem k široké škále různých profesí není výběr snadný. V mnoha případech jsou také neprávem ohodnoceny potřebné dovednosti a znalosti profesí. Také nesprávné posouzení vlastní osoby může vést k zablokování špatného odborného vzdělávání. Výsledkem je, že tyto okolnosti často vedou k ukončení vzdělávání. Před zahájením vzdělávání je důležité mít profesionální orientaci. Koučování může být nástrojem k udržení této orientace. Ezoterické koučování nabízí například příležitost poznat osobní síly a slabiny i schopnosti a předpovědět budoucnost, zda může být povolání trvale vykonáváno. Na základě těchto prognóz jsou pak možná doporučení, která povedou k výběru vhodného zaměstnání. Alternativní vzdělání je také podstatnou součástí, protože často ideální profese je omezená nebo vzdělání je méně vhodné jako alternativní výcvik kvůli osobním preferencím a schopnostem.

Alternativní řízení stresu

Zemřít alternativní řízení stresu má holistický pohled na stres. Předpokládá proto, že tělo ovlivňuje mysl a naopak. V první fázi je detekován spoušť pro stres. Pro tento účel se zpravidla používají ezoterické metody, jako je čtení karet. V tomto okamžiku se objevují spouštěče a příčiny, které se často nezaznamenávají, když se změní odezva na stres. Příkladem toho je, když stres nastává v práci, ale to není zaznamenáno. Později může vzniknout stres. Alternativní řízení stresu také nabízí možnost eliminovat stres sám, když je akutní. Pro tento holistický a ezoterický způsob, jako je energetická práce jsou používány. Alternativní stresový management proto nabízí příležitost rozpoznat spouštěče a reagovat na ně, stejně jako konkrétní opatření ke snížení stresu efektivně.

Esoterické kariérové ​​poradenství

Zemřít esoterické kariérové ​​poradenství se zabývá vývojem profesionální budoucnosti. Používají se jasnovidci a způsoby věštění, jako je například horoskop nebo čtení karty. Důraz je nejprve na dosavadní vývoj až do současnosti. Dále jsou zvažovány budoucí tendence, které jsou předmětem různých vlivů. Tato znalost poskytuje alternativy, které lze využít k plánování kariéry a nalezení způsobu, jak dosáhnout individuálních cílů v oblasti kariéry. Esoterická poradenství v oblasti kariéry také ukazuje, jaké dovednosti jsou již k dispozici a jaké dovednosti je ještě třeba získat.

Esoterická talentová analýza

Zemřít esoterická talentová analýza se zabývá lidskými schopnostmi, které jsou nadprůměrné. Účelem analýzy je zjistit, jaké silné a slabé stránky existují, aby mohly být použity v profesním nebo soukromém sektoru. Talenty umožňují lidem rozvíjet se osobně, profesionálně a společensky, což pak poskytuje základ pro šťastný život. Nicméně okolnosti moderní společnosti znamenají, že jednotlivé talenty se často ocitnou na zadním sedadle. Esoterická talentová analýza činí talenty viditelnými a tak použitelnými pro jednotlivce. Pro tento účel se používají metody z oblasti astrologie. V podstatě je to narození, což umožňuje rozpoznání všech osobních charakteristik, jako je charakter nebo talent.

Koučování ezoterického chování

Das esoterické koučování chování cílem je snížit nežádoucí chování a vyvinout požadované chování. Koučování ezoterického chování využívá metody jasnovidnosti a bohatství, jako je astrologie nebo čtení karet. Aby bylo dosaženo cíle, musí být chování nejprve změněno řízeným způsobem. Jak proces postupuje, chování automatizuje postupné snižování kontroly. Abychom mohli poprvé demontovat a rozvíjet chování, musíme znát předchozí chování a jejich vývoj. Použitými metodami mohou být tyto skutečnosti viditelné, aby se vyvíjely protiopatření a alternativy, které pak musí provést osoba, která o to požádá. Je důležité, aby konzultant zůstal zodpovědný za své kroky a nechal jej, aby rozhodl, zda přijme alternativy.

Tlumočení mediální šance

Zemřít mediální příležitostní interpretace umožňuje stanovení životních příležitostí v různých oblastech života. Používá metody, které pocházejí od esoterického jako mapování, čtení vody nebo astrologie. V prvním kroku jsou analyzovány dosavadní vývoj i vlivy na okolnosti. V dalším kroku se hledají možnosti v profesionálních nebo soukromých termínech, které lze dosáhnout cíle. V mnoha případech to také otevírá příležitosti, které dříve nebyly viditelné a jsou určeny pouze konzultací. Poté bude analyzován další vývoj pro budoucnost a budou ukázány tendence, jakým způsobem je možné využít šance. Ačkoli je možné prokázat způsoby a možnosti, musí být tato otázka pryč samotným dotazníkem. Konzultant proto nemá žádnou směrnici, ale doprovodnou osobu.

Mediální plánování kariéry

Zemřít plánování kariéry v médiích využívá možnosti esoterismu k vizualizaci talentů, schopností a sklony, které lze využít k usnadnění profesního rozvoje. V tomto procesu jsou také podrobně zkoumány alternativní příležitosti i vlivy na kariéru. S esoterickými metodami se zkoumá minulost i současný vývoj. Současně identifikuje odborné obtíže, které tlumily pozitivní vývoj. Dále bude prozkoumán budoucí vývoj i budoucí možnosti. To umožňuje identifikovat alternativy a vytvořit vhodný kariérní plán. Alternativy však musí provést zprostředkovatel, který má zodpovědnost za svou budoucí kariéru.

Duchovní řízení krizí

Zemřít duchovní krizové řízení je založen na ezoterických metodách, jako je astrologie, čtení karet nebo dokonce runicské karty. Krize je vždy osobní situace, kdy známé vzorce chování nejsou dostatečné k tomu, aby se s touto situací vyrovnaly. To vyžaduje vytvoření nových vzorců chování, které lze v dané situaci použít. Proto je možné změnit život, což je důvod, proč může být krize považována za příležitost. Duchovní krizové řízení zachycuje minulé i současné situace a osvětluje vlivy. Dále se zvažuje budoucí vývoj tak, aby byly nabízeny příležitosti a alternativy. Ty jsou nabízeny konzultantem a mohou být použity dotazovateli, který pak vytvoří strukturu schémat. To eliminuje krizi tak, aby byl možný samostatný život. Odpovědnost za provedení a používání alternativ však vždy zůstává u žadatele.

Duchovní kariérní koučování

Duchovní kariérní koučování založené na ezoterických metodách, jako je astrologie nebo čtení karet. Základem pro toto je definice cíle, který má být dosaženo profesionálně. Esoterické metody se pak používají k analýze minulého i současného a budoucího vývoje. Současně se zaznamenávají vnější vlivy. Tím bude viditelná cesta, kterou lze dosáhnout k dosažení kariérních cílů. V zásadě zodpovědnost za implementaci doporučených alternativ zůstává u žadatele. Zároveň jsou cíle rozděleny do několika dílčích cílů, takže je nutné projít několika zasedáními, dokud nebude dosaženo celkového cíle.

On-line poradenství v oblasti zaměstnání & life plán

Zde naleznete seznam konzultantů, kteří se specializují na téma práce a životního plánu

 • Čtečka karet Ade56

  Ade56ID: 5396

  Rozhovory: 580
  4.89
  Recenze: 56

  S mým téměř 30-ročním zážitkem máte pravdu se mnou. Karty Lenormand a klasická astrologie.


  Tel: 2.21 € / min.
  Od d. Pevná linka *

  Chat: 0.97 € / min.
  osobní poradenství


 • Mapera Adinaa

  AdinaaID: 3901

  Rozhovory: 14972
  4.97
  Recenze: 2274

  Milující čtení karet, jasnozřivost a věštění, kanalizace, kontakty z jiných světů


  Tel: 1.79 € / min.
  Od d. Pevná linka *

  Chat: 1.15 € / min.
  osobní poradenství


Über Dein Handy kannst Du anonym und direkt zum Festpreis für nur 1,99 €/Min. telefonieren. Dazu wählst Du auf dem Handy die 22899 + PIN 11.

Časopis o profesi & life plán

Nedávné příspěvky k tématu Kariérní plán, který zkoumal náš esoterický redaktor

Líbí se vám tato stránka?
1 hvězda2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Zatím žádná hodnocení)
Loading ...