Psychologický test - test osobnosti (velký pět)

Otestujte a ohodnoťte svou osobnost!

Test osobnosti (Big Five) / Psychologický test online

Der Psychologický test testuje pět základních rozměrů Persönlichkeit, Tyto dimenze jsou: emoční labilita (neuroticismus), interpersonální chování (extraverse), otevřenost k zkušenostem, snášenlivost a svědomitost (rigidita).