Dietní posuvníky malé

VISTANO ernährung kdykoli a kdekoliv ... dobré rady v každém ohledu!

Výživa - pravidla našeho domu

Uživatelské jméno a nabídky

Vyhněte se nevhodným uživatelským jmenám, zejména těm, která mohou obsahovat sexuální obscénnosti nebo rasistické narážky. Totéž platí pro nabídky. Ujistěte se, že vaše nabídka na celém území „výživy“ usadí - Různé druhy obchodů, sexuálních služeb a reklamy třetích stran nejsou povoleny na Vistano.

Vedení konzultací

Konzultanti se zavazují uskutečnit své jednání podle svých nejlepších znalostí a přesvědčení. Patří k nim některá pravidla a omezení, která by měla být přijata všemi konzultanty:

  • Nevybídejte žádná doporučení, která by měla drastické následky v životě osoby hledající poradenství, zejména žádost o oddělení partnerů nebo podobně.
  • Nepřijmout zvláštní platby, a to ani v případě, že by o to měli nabízet poradci
  • Drápání účastníků není povoleno
  • Nikdy nezamýšlejte poradce s příliš negativními předpovědi. To neznamená, že by poradci měli skrývat "pravdu". Říká se, že konzultanti jako trenér klienta by vždy měli považovat jeho blahobyt za nejvyšší maximum. Klienti se důvěrně obrátili na konzultanty - tato důvěra by měla být přijata s velkou úctou. I při negativních prognózách by se mělo vypracovat celkové pozadí
  • Nezapomeňte na nesprávné předpovědi nebo zkreslení

Použití služby Vistano-Mail

Přenos „nevyžádané pošty“, „řetězových dopisů“ nebo jiných nevyžádaných zpravodajů e-mailem nejsou přípustné V Vistano-mailového systému Poznámky k vašim vlastním nebo jiným domovským stránkám, stejně jako Reklama pro ne portálové služby nebude tolerován.

Zneužití ratingového systému

Hodnocení jednoho účastníka sdílíte své zkušenosti s ostatními členy Vistanu. V této souvislosti se účastníkům Vistano zakazuje používat jiné / nesprávné uživatelské jméno nebo zadání třetí / fiktivní osoby

  • soudit se
  • k úmyslnému, negativnímu úsudku o konzultantovi

Společnost Vistano si vyhrazuje právo nezveřejňovat komentáře, prohlášení a texty, opravovat pravopisné chyby a upozorňovat na nepravdivé prohlášení.

Nelegální jednání

Všichni členové Vistanu mají zakázáno zapojovat se nebo podporovat podvodné nebo nezákonné činnosti na webových stránkách Vistano.

Vlastnictví / autorská práva ostatních členů

Pokud máte pocit, že vaše autorská práva byla jakýmkoli způsobem porušena jiným webem Vistano, kontaktujte nás prosím.

Váš tým Vistano