Δοκιμή Ψυχολογίας - Είστε σε κίνδυνο εξάντλησης;

Το επίπεδο της απόδοσής σας παραμένει εντός του φάσματος ενός υγιεινού τρόπου ζωής;

Δοκιμή Ψυχολογίας - Είστε σε κίνδυνο εξάντλησης

ο Δοκιμή ψυχολογίας "Burnout: Είστε σε κίνδυνο;"Είναι μια ψυχολογική δοκιμασία που στοχεύει στην ανάλυση και αποσαφήνιση του καυτού θέματος του" συνδρόμου εξανθήματος "μέσω ολοκληρωμένων ερωτήσεων.