Δοκιμή Ψυχολογίας - Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)

Δοκιμάστε τη συναισθηματική νοημοσύνη σας και τις γνώσεις σας για τα συναισθήματα!

Δοκιμή Ψυχολογίας - Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)

ο Δοκιμή ψυχολογίας συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) τους κάνει να συνειδητοποιούν την αναγνώριση, τον έλεγχο και τη γνώση των συναισθημάτων, καθώς και την ενσυναίσθηση. Αυτές είναι οι τέσσερις κύριες περιοχές της ψυχής τους.