ehdot

Tierheilkunde Seitenslider Klein

VISTANO eläinlääketiede missä ja milloin tahansa ... hyviä neuvoja joka suhteessa!

ehdot

Alkuhuomautus

Nämä yleiset sopimusehdot (jäljempänä myös "Käyttöehdot") koskevat isee newmedia GmbH: n, Bechtenwaldstr. 5, 65931 Frankfurt / M (jäljempänä "isee" tai "operaattori") Vistano-alustan operaattorina ja Vistano-tarjouksen osanottajina. Osallistujat kertovat sekä osallistujille (neuvonantajille) että neuvonantajille (asiakkaille). Seuraavat säännökset koskevat kaikkia foorumin osallistujia ja kumppaneiden kumppaneita. Lisäksi vastaajille on sovittu kirjallisesti sovittuja yksittäisiä sopimuksia.

Operaattori tarjoaa palvelujaan yksinomaan näiden ehtojen perusteella. Osallistujilla on mahdollisuus tallentaa ehdot rekisteröityessään tai tulostaa ne. Rekisteröimällä osallistuja hyväksyy ehdot sitoviksi. Mikäli nämä ehdot ja muutokset muutetaan tai lisätään, ne lähetetään osallistujalle välittömästi sähköisesti tai postitse. Tässä muutetut lausekkeet korostuvat. Osallistujalla on mahdollisuus kahden viikon kuluttua muutettujen AGB: n vastaanottamisesta ilman syytä kirjallisesti (esim. Kirje, faksi, sähköposti) ristiriitaiseksi. Vastineoikeuden turvaamiseksi riit- tävä vastustuksen toimittaminen riittää.

Jos muutettujen ehtojen pätevyys kiistetään edellä mainitun ajan kuluessa, isee varaa itselleen oikeuden irtisanoa sopimus. Mitätöinti ei vaikuta jo käytettyihin palveluihin eikä heidän velvoitteeseensa maksaa.

§ 1 sopimus

1) iSee esitellään nimellä "Vistano" Internetissä eri aloilla ja niiden jäseninä alustoista Internet ja lisäarvoa puhelinpalvelu tarjoaa saatavilla neuvonta- ja etsivät neuvoja osallistujat voivat ottaa yhteyttä suoraan interaktiivisesti vastaan ​​käytöstä riippuen. iSee on yksinomaan alustan esittämiseen neuvonta- osanottajien käytettävissä ja hyväksyy sovittelun yhteystiedon teknisiä termejä, esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, chat tai muita viestintävälineitä. Sekä alustan rekisteröinti että itse alustan käyttö ovat maksuttomia. Maksullisilla alustan palveluilla aiheutuu kustannuksia kullekin yksittäiselle käyttöön; asiakkaalle ilmoitetaan kustannuksista ja erityiskustannuksista ennen käyttöä.

Tietopalvelua tarjotaan vain neuvonantajien ja alustan hakijoiden välisessä suhteessa. Oikeudet ja velvollisuudet samoin kuin ilmoitetuista tiedoista johtuvat saatavat ovat myös yksinomaan foorumin neuvoa antavia ja neuvoja hakevia osapuolia.

2) isee ei takaa annettujen tietojen tarkkuutta tai laatua. isee ei ole tietoinen toimitettujen tietojen laajuudesta ja sisällöstä eikä tarkistaa, että se on oikea. Neuvoa-antavien osallistujien pätevyyden arviointi on itse etsivän osanottajan vastuulla.

3) tiedot eivät ole sopivia ja niiden tarkoituksena on korvata asiantuntevaa neuvontaa asianomaisten ammattiryhmien jäseniltä. Erityisesti toimitetut tiedot ovat vain ohjeellisia tietoja. Seurantavihjeitä ei yleensä ole neuvonantajan vastuulla. Jokainen neuvonantaja toimii tässä suhteessa omalla vastuullaan.

§ 2-palvelut isee-palvelusta

Isee-palvelun aiheena on välitysalustan tarjoaminen ja neuvonta- ja neuvonantajien välisten yhteyksien välittäminen erilaisten viestintäkanavien kautta. Kiinnostava lupauspyyntö voidaan kieltää isee hyvästä syystä.

2) Neuvonantajat saattavat yleensä esittää arvosteluja neuvonantajista, joiden toimituksellinen työ ja asenne iseeee -varaukset. Luokitukset ovat saatavana myös alustan rekisteröimättömiltä käyttäjiltä eri verkkotunnuksilla ja heidän kumppanuusympäristöissään.

3) isee voi täydentää tai muokata niiden aiheiden ja palveluiden valintaa, joita ne parantavat tai mukautuvat tekniseen kehitykseen, mikäli tämä on järkevää ottaen huomioon osallistujien ja isee-edut. isee tarjoaa sovittelupalvelun olemassa oleviin teknisiin ja toiminnallisiin mahdollisuuksiin. Jatkuva huolto ja kehittäminen voivat väliaikaisesti rajoittaa tai keskeyttää käytön mahdollisuudet. isee varmistaa, että osallistujat voivat käyttää järjestelmää 97%: n aikana vuoden aikana. 3%: n aikana vuoden aikana jatkuvan huolto- ja parannustyön vuoksi käyttömahdollisuuksia voidaan rajoittaa tai keskeyttää. Osallistujat eivät voi saada mitään vaateita isee. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos isee-laitteen käyttöä keskeytettiin tai sitä vähennettiin tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella huolto- ja modernisointityön ulkopuolella. Vastuuvapauslauseke ei ole olemassa, vaikka seisokki merkitsisi merkittävää osaa koko sopimuskaudelta osallistujan kanssa eikä myöskään, jos osallistujan käyttörajoitukset tai keskeytykset aiheuttavat elämän, kehon ja terveyden loukkaantumisen.

4) Annetut tiedot ovat maksullisia. Määritellyt maksut ovat lopullisia hintoja, mukaan lukien lakisääteinen arvonlisävero ja koostuvat liittymismaksuista ja tietomaksuista. isee määrittelee yhteysmaksut ja muuttaa niitä tarvittaessa.
isee takaa ongelmattoman pääsyn alustan tarjoamiin palveluihin 97% vuodessa. Toisaalta ei ole olemassa takuuta laadunvikoista ja irtikytkeistä, jotka eivät ole isee: n hallinnassa ja joiden sisäänpääsyn isee ei ole vastuussa.

§ 3 Sopimuksen tekeminen, sopimuksen tekstin varastointi, sopimuskieli

1) Sopimuskieli on saksa. Isee ei tallenna sopimustekstiä.

2) sopimussuhde koskee vapaan käytön alustojen iSee osuu verkossa rekisteröinnin osallistujan saatuaan vahvistuksen sähköpostitse tai vastaanottaminen postitse lähetetty ilmoittautumisvahvistuksen puhelinhaastattelussa rekisteröintiä vahvistamalla rekisteröinnin puhelun johtava työntekijä iSee noin. Käytön maksullinen palvelu, tilaaja siirtyy toiseen, erillään vapaan alustan käyttö perustuva sopimus.

3) Sopimus koskee konsultointipalveluja puhelimitse, sähköpostilla tai chat tulee kussakin tapauksessa kanssa tehtyjen turvautua laajentaminen palveluun, nimenomaan puhelimitse tai keskustella kuullen tuotannon suora yhteys konsultti sähköpostiviestin kuulemisen valinta ja napsauttamalla vastaavaa painiketta.

§ 4 peruutuskäytäntö kuluttajille

vetäytyminen
Sinulla on oikeus irtautua tästä sopimuksesta neljäntoista päivän kuluessa ilman mitään syytä. Takaisinmaksuaika on neljätoista päivää sopimuksen päivämäärästä.

Voit käyttää oikeuttasi, sinun täytyy, ISee NEWMEDIA GmbH Becht Waldstrasse 5, 65931 Frankfurt / Main, Puh.: 0800-8478266, Mail: servicecenter@vistano.de selkeä lausuma (esim lähetetty postitse kirje tai e -Mail), joka koskee päätöstäsi peruuttaa tästä sopimuksesta. Voit käyttää liitteenä olevaa mallien peruuttamislomaketta, jota ei tarvita.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Peruutuksen seuraukset:
Jos peruuttaa tämän sopimuksen, olemme ottaneet kaikki maksut, että olemme saaneet teiltä, ​​sisältäen toimituskulut (paitsi lisäkustannukset, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut erilaisen toimitustapa kuin tarjoamme, halvin Standard on maksettava takaisin välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitus tämän sopimuksen peruuttamisesta on tullut meille. Tätä takaisinmaksua varten käytämme samaa maksutapaa kuin alkuperäisessä tapahtumassa, ellei nimenomaan toisin ole sovittu kanssasi; Tällöin sinua ei veloiteta missään tapauksessa takaisinmaksuista.

Muster-Widerrufsformular
(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se takaisin)
- Isee newmedia GmbH, Bechtenwaldstrasse 5, 65931 Frankfurt / Main, Mail: servicecenter@vistano.de:
- Minä (*) peruuttaa tällä tavoin / * (*) tekemäni sopimuksen seuraavien ostajien ostosta
- Tavarat (*) / Seuraavan palvelun tarjoaminen (*)
- Tilaus (*) / vastaanotettu (*)
- kuluttajan (kuluttajien) nimi
- kuluttajan / kuluttajien osoite
- Kuluttajan / kuluttajien allekirjoitus (vain paperilla ilmoitettu)
- päivämäärä

(*) Poista tarvittaessa

Peruuttamisoikeus ei koske 312 Abs. 2 nro 11 BGB: n mukaista sopimusta kuluttajan tekemän yhden puhelimen, internet- tai faksiyhteyden käyttämisestä. Se koskee siis vain sopimusta isee: n kanssa vapaan käytön alueilla.

§ 5-säännöt kaikille osallistujille

1) Palvelun käyttöä ei saa antaa alaikäisille. Osallistuja vahvistaa olevansa täysin kykenevä toimimaan kotijäsenvaltionsa ja / tai asuinmaansa lainsäädännön mukaisesti. Jokainen osallistuja voi rekisteröidä vain täydelliset ja totuudenmukaiset tiedot hänen henkilötiedoistaan ​​ja vain kerran. Useita sovelluksia ei sallita. Virheellinen rikkomus johtaa välittömään syrjäytymiseen alustasta. Väärien asiakirjojen ja / tai väärien henkilötietojen tai se ei kelpaa tai laittomasti hankittujen tilitiedot sekä moninkertainen rekisteröinti on kielletty, ja tuodaan isee välittömästi jäädyttää ja tarvittaessa asettaa syytteeseen.

2) Jokainen osallistuja asettaa hänen tunnistamisen järjestelmä havaitsee valitsee käyttäjänimen (keksitty nimi, nimimerkki Nick) ja vapaasti valittavissa häneltä salasana. Käyttäjätunnus ja salasana on pidettävä ehdottoman luottamuksellisina, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille väärinkäytön estämiseksi. Käyttäjänimen ja salasanan siirtäminen tai tarjoaminen kolmansille osapuolille ei ole sallittua. Osallistuja epäilty että hänen salasana on tullut tunnetuksi kolmannelle osapuolelle, hänen on ilmoitettava viipymättä iSee jotta salasana voidaan poistaa käytöstä tai muuttaa. Rikkomisten sattuessa isee ei ole minkäänlaista vastuuta kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista ja pidättää oikeuden estää välittömästi käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset.
Osallistujat ovat velvollisia suojaamaan pääsytietojaan alaikäisten saatavuudesta.

3) Rekisteröidyt osallistujat voivat yleensä arvioida neuvottelukumppania kontaktin lopussa. Tässä yhteydessä osallistujat ovat kiellettyjä arvioimasta itseään käyttäen eri / väärän käyttäjänimeä tai määrittämällä kolmannen / kuvitteellisen henkilön. tehdä tietoisesti kielteisen lausunnon neuvoa osallistujia arvioimaan tarjouksen negatiivinen, koska neuvoa-antava osanottajat eivät halua tarjota palvelua, joka ei ole luettelossa.

4) käyttö alustan se on ehdottomasti kielletty osallistujia tarjota myöhemmin sisältöä tarjota, antaa nopeasti tällaisia ​​tehdä tai tehdä kysyä, etsiä, hakea, tai tällaisten sisältöä millään tavalla mainostaa tai viitata:
- väkivaltaiset ja väkivaltaiset väkivaltaisuudet,
- edustajat, jotka palvelevat kansan kiroamista,
- rikosilmoituksia vaativat edustustot
- Edustustot, joissa rikokset ovat uhattuja,
- esittelyt, joissa on kiellettyä pornografista sisältöä,
- edustajat, jotka rikkovat ammattiryhmien ammatillisia säännöksiä erityisesti lääketieteen, psykologian, psykoanalyysin tai lakitoimiston aloilla,
- muu sisältöä, joka rikkoo lakia.

5) Lisäksi on kiellettyä
- viitata kolmannen osapuolen tekstiin tai käyttää chat-keskustelua tekstikeskustelun ja sähköpostin välityksellä, jotka linkittävät verkkosivustoihin, jotka sisältävät kiellettyä sisältöä yllä olevan 4 kohdan mukaisesti),
- sisällyttää tai sitoa sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia (tavaramerkit, mallit, patentit jne.),
- ryhtyä tai yrittää aloittaa tai hyökätä sovittelualustalla tai tämän verkotetun palvelimen avulla,
- ahdistella, uhkailla, loukata, pettää, levittää valheita tai epäluottamusta, syrjitä tai millään tavoin loukata minkäänlaista oikeushenkilöä (luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt);
- lähettää tietokoneviruksia tai vastaavia, jotka ovat sopivia tai tarkoitettu tuhoamaan, kokonaan tai osittain poistamaan käytöstä tai muuttamaan isee-, tilaajien tai kolmansien osapuolten laitteistoja, ohjelmistoja, tietoja tai tietoja.
- kerätä, tallentaa, muokata, välittää tai muulla tavalla käyttää henkilöitä, jotka käyttävät kytkentäalustaa,
- tehdä sovittelun alustalle vääriä tietoja,
- Osallistujat, jotka käyttävät sovittelun alustaa hankkiakseen omia tarjouksiaan tai tällaisia ​​kolmansia osapuolia,
- käyttää välitysalustana mainosvälineenä ilman maksullisen sisällön myynnin selkeää tarkoitusta,
- tallentaa sisällön haettu jäsenenä kokonaan tai osittain missään muodossa pysyvästi, jäljentää, levittää, jäljentää tai muuten käyttää sovittuun tarkoitukseen.

6) Isee-palvelun tarjoamia palveluja saa käyttää vain lakisääteisten määräysten mukaisesti ja isee-talon sääntöjen mukaisesti. Talon sääntöjä voi pyytää kirjallisesti tai yhteydenottolomakkeen kautta, ja ne löytyvät valikosta kodin sääntöjen mukaan. Tarjotut palvelut ovat MMA: n (vapaaehtoisen itseohjautuvuusmateriaalin) käytännesäännöt, joiden ohjeet sitovat kaikkia nykyisen version osapuolten osallistujia. Käytännesäännöt ovat ladattavissa internetissä rekisteröintimenettelyn aikana.

7) Kilpailijat eivät saa toimia lavalla hoitaa isee mainonnan samanlaiseen tarjontaan ja hauduttaa etsivät neuvoja tai neuvontaa osallistujia isee muihin lisäarvopalveluja (118- ja 0900-er numeroiden tai muiden palveluntarjoajien). Ensimmäistä kertaa syyllinen rikkoo kysyy neuvoa osallistujia on maksettava kertasuorituksena vahingonkorvausta euron 500,00 ja toinen syyllinen rikkoo maksamaan viivästyssakot euroa 1.000,00 on iSee. Osallistuja on nimenomaisesti varattu alaikäiselle, mutta todiste korkeammasta vahingosta.
8) Osallistujat eivät saa käyttää isee-palvelua mainontatarkoituksiin tai sopimuksiin, jotka ylittävät tiedot haastatteluihin.

§ 6 isee -vastuu

1) isee ei ole vastuussa välittäjäpuheluista saaduista tiedoista. Erityisesti isee ei ole vastuussa vahingoista, jotka perustuvat väärien tietojen noudattamiseen. Neuvontakumppanien tiedot eivät yksittäisissä tapauksissa ole tarkoitettu korvaamaan vastaavan ammattiryhmän ammatillisia neuvoja. isee ei ole vastuussa toimitettujen tietojen laadusta ja tarkkuudesta. Erityisesti palvelevat informaatiotieteiden ja lääketieteen, psykologian, psykoanalyysi tai oikeudellisia neuvoja, vain ei-sitovan ennakkotiedon. Seurantaa ei ole isee: n vastuulla. 2) iSee vastuussa vain tyypillisesti syntyvät käytöstä toimittamien tietojen hänet internetpalvelun ja antamat tiedot hänen muiden teknisten laitteiden vahingot perustuvat tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tullin isee tai tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tulli laillisen edustajan tai asiamiehen isee-pohjainen.

3) Tämä ei koske vahinkoa, joka johtuu elämästä, raajasta tai terveydestä aiheutuneesta vahingosta sekä vahingoista, jotka johtuvat isee-sopimuksen olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta. Tässä yhteydessä isee on vastuussa myös oman, vähintään laiminlyönnin rikkomisesta tai vähintään laiminlyönneistä velvollisuuksien laiminlyönneistä isee: n laillisella edustajalla tai varajäsenellä.

§ Osallistujien 7-vastuu

1) Osallistuja on vastuussa palveluiden väärinkäytöstä, näiden yleisten ehtojen tai sopimusvelvoitteiden rikkomisesta siltä osin kuin hän on vastuussa niistä. Osallistujan on myös maksettava käyttäjien tai luvattoman käytön aiheuttamat maksut, jos ja siltä osin kuin hän on vastuussa tällaisesta käytöstä.

2) Osallistuja korvaa kaikkien kolmansien osapuolten esittämät vaatimukset, jotka johtuvat osallistujan velkaantuneesta menettelystä tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien loukkaamisessa. Osallistuja vastaa kaikista oikeudellisen puolustuksen aiheuttamista kustannuksista. Osallistujan on annettava isee puolustaa kolmansien osapuolten vaatimuksia osallistujan kustannuksella.

§ 8 laskutustila

1) Yhteys neuvonantajiin on maksullinen. Neuvontakeskuksen kustannukset määräytyy yleensä ohjaajan toimesta ennen haastattelua. Neuvonantajan ja jäsenen välinen yhteys syntyy vain vahvistamalla kiinteä minuuttihinta neuvonantajasta. Puhelimen ja sähköisen tiedon (chat, sähköposti, SMS) tarjoamisen perusta on palvelun käytön kesto toiselle ja, jos kyseessä on neuvonta sähköpostitse tai tekstiviestinä, tilaajan hakee ja avaa pyydettyä sisältöä. Käyttäjämaksut ovat maksullisia puhelun päättymisen tai puhelun jälkeen.

2) Hinnoitussopimus ei ole mahdollista ainoastaan ​​niin sanotuilla "palvelunumeroilla", koska lisäarvoluokan tarjoajien hinnat ovat jo annettu. Deutsche Telekomin tai vastaavien ulkomaisten yhtiöiden maksullisiin palveluihin liittyvät numerot laskutetaan puhelinpalveluntarjoajan teknisten ehtojen mukaisesti toiselle. Näiden lisäarvopalvelujen hinnat on yksilöity ja ilmoitettu.

3) Osallistujan on määritettävä pankkitili tai luottokortin numero suoraveloitusta varten. Vahvistamalla ehdoista, joissa osallistuja antaa isekselle vastaavan suoraveloitusvaltuutuksen. Maksujen periminen tapahtuu asianomaisen kuulemisen osanottajan nimissä ja tilillä. isee on oikeutettu vähentämään sovellettavat maksut osallistujan tililtä. isee on vapautettu § 181 BGB: n rajoituksista ja sillä on oikeus myöntää alivaltuuksia, vaikka se on vapautettu § 181 BGB: n rajoituksista.
Luottokorttitietojen osalta isee tarkistaa tilaajan luottokortin voimassaolo luottokorttiyhtiöissä ennen alustan ensimmäistä käyttökertaa ja sen jälkeen epäsäännöllisin väliajoin. Jos vääriä tietoja ei ole annettu tai pankki- tai luottokorttitiliä ei ole katettu, isee joutuu välittömästi sulkemaan osallistujan pois mahdollisemmasta käytöstä ja veloittaa hänet kaikista takaisinperusteista ja oikeudenkäyntikuluista sekä käsittelymaksuista.

4) Osallistujalla on mahdollisuus hakea ajantasaista luetteloa hänen käyttämistään palveluista sekä aiheutuneet kulut.

5) Tietyissä puitteissa iseellä on mahdollisuus korvata osallistujille perustellut valitukset. Riippuen siitä, onko oikeutettu vaatimus olemassa ja missä määrin, isee määrittää omiin harkintavaltaansa tosiseikkojen perusteella. Valitukset on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen isee.

6) Jokaiselle käyttäjälle maksettavista maksuista perittävästä muistutuksesta voidaan veloittaa enintään 15,00: n suuruiset veloituskustannukset. Ensimmäisestä muistutuksesta ei kuitenkaan veloiteta muistutusmaksua. Lisäksi Isee pidättää itsellään oikeuden vaatia lisäkustannuksia lakisääteisten säännösten puitteissa, kun oletus on tapahtunut.

7) Osallistuja voi korvata vaateet ainoastaan ​​isee: llä, jos isee on tunnustanut tai on laillisesti perustettu.

8) isee voi tarjota maksuttomia neuvoja neuvoja hakeville. Näiden ilmaisten puheluiden käyttö on neuvonantajan vastuulla. Seuraava puhelua ei laskuteta automaattisesti maksuttomaksi puhelimeksi, ja neuvoa hakevan henkilön on ilmoittauduttava nimenomaan ilmaiseen puheluun. Ei ole väitettä siitä, että kaikki konsultit voidaan tavoittaa ilmaiseksi.

9) Isee: n SEPA-ilmoitusta edeltävä määräaika ensimmäisen suoraveloituksen pyytämiselle on 5 kalenteripäivät.

§ 9 ennakkomaksu

1) isee tarjoaa kustannusten läpinäkyvyyden vuoksi myös ennakkomaksun mahdollisuuden kuulla asianomaisten konsulttien palveluja ennakkomaksun perusteella.

2) Tämän vuoksi isee sallii neuvoa hakevat osallistujat rekisteröitymisen jälkeen henkilökohtaisen käyttöliittymän kohtaan "Tilin saldo" aktivoimaan kohdan "Laskutusmenetelmän" ennakkomaksun.

Aktivoimalla vaihtoehto "ennakkomaksu" isee laatii yksittäisen luottotilin neuvonantajalle.

3) Saadakseen tietoa ennakkovahvistuksen käytöstä hakijan, joka hakee neuvoa, on etukäteen maksettava mahdollisuus käyttää tietyn tiedonantajan neuvonantajan neuvontaa. Hän voi käyttää vain neuvoa-antavien neuvonantajien konsulttipalveluja käyttäen "ennakkomaksua", jos yksittäisen luottotilin saldo on tämän lisäedustussopimuksen kohdassa 5.
Kuvantamisen tiedot vastaavaan neuvonantajien käyttäen "ennakkomaksu" vaihtoehto sovittuja maksuja liittyy tuotantoon tietyn yhdisteen takia ja samalla yksittäisten luottotiliä kysyy neuvoa osallistujia vähennetty.

4) ennakkomaksut osallistujat hakemassa neuvoja pankkisiirrolla mielivaltaisen määrän luoton minimaalinen 25,00 euroa jopa 250,00 euroa tilille iSee,
- Commerzbank, BLZ: ​​500 400 00, KNR: 58 11 78 102, IBAN: DE20500400000581178102, BIC: COBADEFFXXX
maksaa täsmentämällä käyttötarkoitus / luottotilinumeron.

Siirrot kunnes 12: hyvitetään 00 olen pankkipäivä edellä mainittujen pankkitilille isee mukaan oikea käyttötarkoitus / luoton tilinumero on viimeistään lopussa seuraavana päivänä neuvoja etsiville osallistujia hyvityksinä alla "maksu" on saatavilla säädetty.

5) etsintää neuvot voivat saada yhteyden, joita tietojen konsultit uthe vaihtoehto "maksu" nyt tuottaa ja ylläpitää, niin kauan kuin on hänen yksittäisten luottojen saldot, joka sallii ainakin keskustelun pituuden pienimmän ajoitus yksikkö valitun konsultin.
Jos hyvitys on käytetty, aktiiviset yhteydet keskeytyvät ja mahdollisuus, että osallistuja hakee neuvontaa neuvonantajille, jotka tarjoavat tietoja "ennakkomaksun" kautta, poistetaan käytöstä. Heti kun neuvonantaja on tallettanut uuden luoton pankkisiirrolla ja luotto on hyvitetty yksittäiselle luottotilille, isee vapauttaa automaattisesti "ennakkomaksun".

Neuvoja hakevalla henkilöllä on mahdollisuus käyttää mahdollisia hyvityslimiittejä neuvonantajan neuvonantajilla lakisääteisen vanhentumisajan kuluessa.

6) Isee sallii neuvoja etsivät osallistujia tarkastella nykyistä luoton määrä ja historian kaikkien tulot ja menot mukaan "etukäteen" hänen henkilökohtainen käyttöliittymä. Luottotilin saldoilmoitus ei ole sitova eikä se ole riippumaton vaatimus siitä, että hakija pyytää vastaavaa vastaavaa arvoa.

7) Ennakkomaksusopimus alkaa aktivoida optio "ennakkomaksu" ja jatkuu loputtomiin. Se päättyy, kun isee ja osallistujien välinen sopimus puretaan §10 Nt.1 AGB: n mukaisesti.

Etukäteen maksetut luottolimiittisummat maksetaan sopimuskauden aikana.

§ 10 Sopimussuhteen ehto ja irtisanominen

1) Sopimussuhteeseen ei sisälly vähimmäisvaatimusta. Jokainen osallistuja sekä isee voi irtisanoa milloin tahansa ilman perusteluja. Kirjallinen lomake on pakollinen, mutta vastaava sähköpostiviesti riittää.

2) Ilmoitettu peruuttaminen tai ilmoitettu irtisanominen ei vaikuta jo käytössä oleviin palveluihin ennen niiden saantia ja maksuvelvollisuutta.

3) Jäljellä oleva saldo maksaa isee kun sopimuksen irtisanomisesta, vähennettynä aiheutuvat (kuten siirtokustannukset) tilaajalle. Maksu suoritetaan tilisiirrolla West Saksan, Itävallan tai Sveitsin pankin vaihtoehtoisesti lähettämällä shekin kuittaamiseen yksinkertaisella kirjeellä kustannukset kustannuksella ja riski osallistuja.

§ 11 Sovellettava laki ja suorituspaikka

1) Ainoastaan ​​Saksan liittotasavallan laki ilman YK: n myyntioikeutta. Tämä koskee kuitenkin sinua kuluttajana vain sikäli kuin suoja, jonka tarjoavat tavanomaisen asuinvaltion lainsäädännön pakottavat määräykset, ei peruuteta.

2) Kaikkien velvoitteiden suorituspaikka on Frankfurt / Main.

3) Huomaa, että isee newmedia GmbH ei osallistu riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajan välimieslautakunnassa § 36 VSBG: n mukaisesti.

§ 12 erotushakemus

Jos yhden tai useamman näiden ehtojen määräykset ovat tehottomia, tämä ei merkitse koko sopimuksen tehottomuutta. Tehottoman sääntely korvataan voimassaolevalla säädöksellä.

Maaliskuusta lähtien 2017