Terms of Service

Ezoterikus életvezetési tanácsadás Seitenslider Klein

VISTANO Lelki élet tanácsadás bármikor, bárhol ... jó tanács minden tekintetben!

Terms of Service

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden auch kurz „AGB“ genannt), regeln die Vertragsverhältnisse zwischen der isee newmedia GmbH, Bechtenwaldstr. 5, 65931 Frankfurt/M (im Folgenden „isee“ oder „Betreiber“ genannt), als Betreiber der Plattform Vistano und Handelsvertreter mit Abschlussvollmacht der beratenden Teilnehmer („Berater“), den Beratern und den ratsuchenden Teilnehmern („Kunden“). Berater und ratsuchende Kunden werden im Nachfolgenden jeweils „Teilnehmer“ genannt. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für alle Teilnehmer der Plattform sowie der angeschlossenen Partnerplattformen. Für die Berater gelten darüber hinaus schriftlich vereinbarte Zusatzvereinbarungen, welche diese AGB ergänzen („Beraterverträge“).

Az üzemeltető szolgáltatásait kizárólag e feltételek és a tanácsadási szerződések alapján nyújtja. A résztvevőknek lehetősége van a feltételek megőrzésére regisztrációkor vagy nyomtatásra. A regisztrációval a résztvevő elfogadja az itt szabályozott feltételeket. Fenntartom a jogot e feltételek megváltoztatására, amennyiben erre érvényes okokból szükség van, például jogi helyzet vagy esetjogi változás, technikai változások vagy további fejlesztések, új szervezeti követelmények vagy piaci feltételek megváltozása miatt, és nem indokolatlanul sérti a résztvevőt. Ezen feltételek és feltételek változása esetén azokat legalább hat héttel a tervezett hatálybalépésüket megelőzően elektronikus úton vagy postai úton megküldik a résztvevőnek. Itt a megváltozott záradékok kerülnek kiemelésre. A változások hallgatólagos hozzájárulással lépnek hatályba, ha a résztvevő a megváltozott feltételek és feltételek kézhezvételét követő hat héten belül nem kifogásolja a szöveges formában (pl. Levélben vagy e-mailben) szereplő változtatásokat, és ezen ellenzéki időszak lejártát követően továbbra is használja a Vistano platformot, ha isee a Hivatkozott erre a jogi következményre a módosítási értesítésben. A kifogáshoz való jog biztosítása érdekében elegendő a felszólalás időben történő továbbítása. Ha a módosított feltételek érvényessége a fent említett időszakon belül ellentmondásos, az isee fenntartja a jogot a szerződés felmondására. A lehetséges lemondás nem érinti a már igénybe vett szolgáltatásokat és a hozzáférésük előtti kötelezettségeiket.

1. isee stellt unter dem Namen „Vistano“ im Internet unter verschiedenen Domains und deren angeschlossenen Partnerplattformen ein Internet- und Telefonmehrwertdienstangebot zur Verfügung, auf dem die beratenden sowie die ratsuchenden Teilnehmer gegen ein nutzungsabhängiges Entgelt unmittelbar interaktiv in Kontakt treten können. isee stellt dabei als Handelsvertreter mit Abschlussvollmacht der Berater ausschließlich eine Plattform für deren Angebote zur Verfügung, welche isee im Namen und für Rechnung des jeweiligen Beraters veröffentlicht. isee übernimmt die Vermittlung sowie Herstellung des Kontakts zu einem Berater auch in technischer Hinsicht, z.B. über Telefon, e-Mail, Chat oder auf anderem Kommunikationswege.

Mind a platformon történő regisztráció, mind maga a platform használata ingyenes. A díjköteles platformszolgáltatások költségek merülnek fel minden egyes felhasználás esetén; a vevőt használat előtt tájékoztatják a költségekről és a konkrét költségekről. Információs szolgáltatást csak a tanácsadó résztvevők és a platform keresői közötti kapcsolatokban nyújtanak. Ezért a megadott információkból eredő jogok és kötelezettségek, valamint követelések kizárólag a platform tanácsadói és tanácsadást igénylő résztvevői között vannak.

2. Az isee nem garantálja a megadott információk pontosságát vagy minőségét. Az isee nem ismeri a megadott információk terjedelmét és tartalmát, és nem ellenőrzi azok pontosságát. A tanácsadási résztvevők kompetenciájának értékelése maguk a tanácsadási résztvevők felelőssége.

3. Auskünfte sind nicht dazu geeignet und bestimmt, professionellen Rat von Angehörigen der entsprechenden Berufsgruppen zu ersetzen. Insbesondere dienen die erteilten Auskünfte nur der unverbindlichen Vorabinformation. Die Befolgung von Ratschlägen aus einer Auskunft liegt in der Regel außerhalb der Verantwortung eines beratenden Teilnehmers. Jeder ratsuchende Teilnehmer handelt insofern auf eigene Verantwortung.

1. Az isee szolgáltatásai tárgya egy brókerplatform biztosítása, valamint a tanácsadói és tanácsadói résztvevők közötti kommunikáció közvetítése és létrehozása különböző kommunikációs csatornákon keresztül. Az isee jó okból elutasíthatja a platform használatára vonatkozó igényt.

2. A tanácsadást igénylő résztvevők általában véleményt nyújthatnak be azokról a tanácsadási résztvevőkről, akiknek szerkesztői tartalma és hozzáállása fenntartja őket. Az osztályozás a platformon nem regisztrált felhasználóktól is elérhető, különböző domainek és partnerplatformjaik alatt.

3. Az isee kiegészítheti vagy módosíthatja a nyújtott témák és szolgáltatások választékát annak érdekében, hogy javítsa vagy hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez, feltéve, hogy ez ésszerű, figyelembe véve a résztvevők és az isee érdekeit. Az isee megkönnyíti a tanácsadók és az ügyfelek közötti kapcsolattartást azáltal, hogy az ajánlatokat az adott tanácsadók nevében és számlájára bocsátja rendelkezésre a meglévő műszaki és működési lehetőségeken belül. A folyamatos karbantartás és fejlesztés átmenetileg korlátozhatja vagy megszakíthatja a használat lehetőségeit. Az isee biztosítja, hogy a résztvevők használhassák a rendszert az év 97% -ában. Az év 3% -ában a folyamatos karbantartási és fejlesztési munkák miatt korlátozásokat vagy megszakításokat okozhatnak a használati lehetőségek. A résztvevők nem vonhatnak követelést az EIE-vel szemben. Ez azonban nem alkalmazandó, ha az ön használatát szándékosan megszakították vagy csökkentették, vagy a karbantartási és modernizációs munkákon kívüli súlyos gondatlanság miatt. Jogi nyilatkozat akkor sem létezik, ha a leállások a teljes szerződési időszak jelentős részét a résztvevővel befolyásolják, és nem is, ha az élet, test és egészség sérülése miatt a felhasználás korlátozása vagy megszakítása a résztvevő részéről.

4. A tanácsadók által a tanácsadóknak nyújtott információkat a résztvevők külön, díjköteles szerződés alapján nyújtják, amelyben az isee nem vesz részt (lásd alább az 3. Bekezdést). A megadott díjak a végleges árak, beleértve a kötelező forgalmi adót.

Az isee gond nélkül hozzáfér a platform által kínált szolgáltatásokhoz az év 97% -ában. Másrészről nem vállalunk garanciát a minőségi hibákra és lekapcsolásokra, amelyek nem tartoznak az iszlám irányításába, és akiknek a bevitele az isee nem felelős.

1. Die Vertragssprache ist Deutsch. Der Vertragstext wird von isee nicht gespeichert.

2. Az platformon az ISEE általi ingyenes felhasználásra vonatkozó szerződéses kapcsolat a résztvevő online regisztrációjával érhető el a megerősítő levél elérésével vagy a regisztráció megerősítésének postai úton történő megérkezésével, telefonos regisztrációval az Isee vezető munkatársa regisztrációjának megerősítésével. , Fizetett szolgáltatás igénybevételével a résztvevő újabb díjalapú szerződést köt a tanácsadókkal, amely elkülönül a platform ingyenes használatától.

3. Das kostenpflichtige Vertragsverhältnis bezüglich der Beratungsdienste Telefon, E-Mail oder Chat kommt jeweils mit Inanspruchnahme des Beratungsdienstes zustande, und zwar bei einer Telefon- bzw. Chat-Beratung mit Herstellung einer direkten Verbindung zum Berater durch isee, bei einer E-Mail-Beratung mit Auswahl und Anklicken des entsprechenden Buttons von isee. Dieses Vertragsverhältnis besteht zwischen den jeweiligen beratenden und ratsuchenden Teilnehmern. isee ist hingegen keine Vertragspartei dieses Vertragsverhältnisses, sondern Handelsvertreter mit Abschlussvollmacht der Berater. isee erhält dafür von den Beratern eine Provision sowie eine Technikpauschale für die Vermittlung.

visszavonása:

Önnek joga van indokolás nélkül tizennégy napon belül elállni a szerződéstől. A visszavonási időszak a szerződés napjától számított tizennégy nap. A visszavonási jogának gyakorlása érdekében közölnie kell velünk, az isee newmedia GmbH-val, Bechtenwaldstrasse 5, 65931 Frankfurt / Main, Tel .: 0800-8478266, Mail: servicecenter@vistano.de egyértelmű nyilatkozattal (pl. Levélben vagy e-mailben) -Magyarázat) arról a döntéséről, hogy lemond a szerződéstől.

Használhatja a mellékelt modell-elállási űrlapot, amelyre nincs szükség. Az elállási időszak fenntartása érdekében elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést.

A lemondás következményei:

Ha visszavonsz ebből a Megállapodásból, kivettük az összes tőlünk kapott befizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve a külön szállítási mód kiválasztásának többletköltségeit, mint a legkedvezőbb standard szállítást azonnal és legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell fizetnie attól a naptól számítva, amikor a szerződés visszavonásának bejelentése eljutott hozzánk. Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, mint amit az eredeti tranzakcióban használt, hacsak kifejezetten másként nem állapodt meg veled; Semmilyen esetben nem számolunk fel ezen visszafizetési díjakról.

Modell elállási

Ha el akarja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza a következő címre:

isee newmedia GmbH
Bechtenwaldstrasse 5
65931 Frankfurt / Main
E-mail: servicecenter@vistano.de.

I / mi (*) visszavonom
az én / velünk kötött szerződés (*) a következő áruk megvásárlására (*) / a következő szolgáltatás nyújtására (*)
• Megrendelve (*) / kézbesítve (*)
• a fogyasztó (k) neve
• a fogyasztó (k) címe
• A fogyasztó (k) aláírása (csak papíron értesítve)
• Dátum

(*) Törölje a megfelelő módon

A visszavonási jog nem vonatkozik a 312 absz. § 2 Nr. 11 BGB §-a szerint a fogyasztó által létrehozott egyetlen telefonos kapcsolat használatára vonatkozó szerződésekre. Következésképpen csak az isee-vel kötött szerződésekre vonatkozik a platformok szabad használatára vonatkozóan.

1. A szolgáltatás kiskorúak számára nem engedélyezett. A résztvevő igazolja, hogy teljes mértékben képes cselekedni a székhelye és / vagy a lakóhelye szerinti ország törvényei szerint. Minden résztvevő csak személyes adatainak teljes és valósághű információval regisztrálhat, és csak egyszer. Több alkalmazás nem engedélyezett. Az elkövethető jogsértés a platformról való azonnali kizáráshoz vezet. A hamisított dokumentumok benyújtása és / vagy hamis személyes adatok vagy jogosulatlan vagy jogellenesen beszerzett számviteli adatok megadása, valamint a többszörös regisztráció elfogadhatatlan, és azokat az IEEE azonnal megtiltja és szükség esetén büntetőeljárás alá vonja.

2. Minden résztvevő meghatározza a rendszerében történő szabadon választható felhasználói nevet (képzeletbeli név, álnév, Nick) és egy választott jelszót. A hozzáférési adatokat (felhasználónevet és a kapcsolódó jelszót) szigorúan bizalmasan kell kezelni, és a visszaélések elkerülése érdekében harmadik fél számára nem tehetők hozzáférhetővé. A felhasználónév és a hozzá tartozó jelszó továbbadása vagy megadása harmadik fél számára nem engedélyezett. Ha a résztvevő gyanítja, hogy jelszava harmadik fél számára ismertté vált, akkor azonnal értesítenie kell az ise-t, hogy a jelszó blokkolható vagy megváltoztassa. Sértések esetén az isee nem vállal felelősséget a harmadik felek által okozott károkért, és fenntartja a jogot a hozzáférés és a felhasználónevek azonnali blokkolására. A résztvevők kötelesek megvédeni hozzáférési adataikat a kiskorúak hozzáférésétől.

3. A regisztrált résztvevők általában a kapcsolatfelvétel végén értékelik a tanácsadó résztvevőt. Ebben az összefüggésben a résztvevőknek tilos magukat megítélni más / helytelen felhasználónév használatával vagy harmadik / fiktív személy megadásával. Szándékosan negatív ítélet meghozatala a tanácsadó résztvevőkről, az ajánlat negatív megítélése, mivel a tanácsadó résztvevő nem akart felsorolni a felsoroláson kívüli előadást.

4. A Platform használatakor a Résztvevők számára szigorúan tilos ilyen tartalmat bármilyen módon felajánlani, szolgáltatni, biztosítani, elérhetővé tenni, igényelni, szolgáltatni, igényelni, keresni, visszakeresni vagy népszerűsíteni az ilyen Tartalmat. erre utalni:

 • erőszak-dicsőítő és erőszakot ábrázoló ábrázolások,
 • Képviselések, amelyek szolgálják az emberek szekcióját,
 • Bűncselekményt felszólító képviseletek
 • Képviseletek, amelyekben bűncselekményeket fenyegetnek
 • Tiltott pornográf tartalommal rendelkező ábrázolások,
 • Képviselések, amelyek sértik a szakmai csoportok szakmai kódexét, különösen az orvostudomány, a pszichológia, a pszichoanalízis vagy a jogi tanácsadás területén,
 • egyéb, a törvényt sértő tartalom.

5. Ezenkívül tilos

 • hivatkozni vagy felhasználni harmadik fél szövegét és csevegését olyan szöveges és e-mail linkeken, amelyek a fenti 4. bekezdéssel összhangban tiltott tartalmat tartalmazó webhelyekre vezetnek);
 • Tartalmazzon vagy kössön olyan tartalmat, amely sérti a szerzői jogokat vagy harmadik felek egyéb tulajdonosi jogait (védjegyek, formatervezési minták, szabadalmak stb.);
 • megtenni vagy megkísérelni megindítani vagy megtámadni a Mediációs Platformot vagy ezzel a hálózati szerverrel
 • Personen jeglicher Rechtsform (natürliche wie juristische Personen), zu belästigen, zu bedrohen, zu beleidigen, zu verleumden, Unwahrheiten oder Schmähkritik sowie wettbewerbsschädigende Äußerungen über diese zu verbreiten oder diesen in irgendeiner anderen Art und Weise Ärgernisse zu bereiten,
 • Számítógépes vírusok vagy hasonló átvitelére, amelyek alkalmasak vagy szándékoznak megsemmisíteni a hardvert, szoftvert, az ön, a résztvevők vagy harmadik felek adatait vagy adatait, teljesen vagy részben használhatatlanok vagy megváltoztathatók.
 • A közvetítő platformot használó személyek adatainak gyűjtése, tárolása, módosítása, továbbítása vagy más módon történő felhasználása;
 • regisztráljon a közvetítő platformon hamis információk alatt,
 • Azok a résztvevők, akik brókerplatformot használnak saját ajánlataik vagy harmadik felek kérésére,
 • a közvetítő platformot reklámhordozóként használhatja anélkül, hogy egyértelmű szándékában áll a tartalom díjértékesítése,
 • tartósan tárolja, reprodukálja, terjessze, nyilvánosan reprodukálja vagy bármilyen módon felhasználja a visszakeresett tartalmat tagként, részben vagy egészben, bármilyen formában vagy a megállapodás szerinti célon túl.

6. Az isee által kínált szolgáltatások igénybevétele csak a törvényi rendelkezések keretein belül és az isee házirendjének betartásával lehetséges. A házirend írásban vagy kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül kérhető, és megtalálható a házirend menüpont alatt. A felkínált szolgáltatásokra az FSM (önkéntes önkontroll média) magatartási kódexe vonatkozik, amelynek útmutatásai a jelenlegi érvényes változat minden résztvevője számára kötelezőek. A magatartási kódex letölthető az internetről a regisztráció során.

7. A résztvevők nem használhatják az isee által üzemeltetett platformot hasonló ajánlatok hirdetésére, és más hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások (118 vagy 0900-er számok vagy más szolgáltatók) vonzására az isee tanácsadó vagy tanácsadó résztvevőit. Első alkalommal elkövetett bűncselekmény esetén a tanácsadást igénylő résztvevők kötelesek 500,00 EUR átalányösszegű kompenzációs összeget fizetni, és a második elkövethető jogsértés esetén 1.000,00 EUR átalányösszegű kompenzációs összeget fizetnek az önnek. A résztvevő kifejezetten fenntartja a kiskorú, de a nagyobb kár bizonyítását.

8. A résztvevők nem használhatják fel az isee szolgáltatást hirdetési célokra, illetve nem köthetnek olyan szerződéseket, amelyek túllépik az információs igényeket.

Az isee nem vállal felelősséget a közvetített megbeszélésekből, valamint a tanácsadók és az ügyfelek közötti szerződéses kapcsolatokból, a tanácsadók neve és megbízása alapján szerzett információkért. Különösen az isee nem felelős a nem megfelelő információk követésén alapuló károkért. A tanácsadással foglalkozó résztvevőktől származó információk egyéni esetekben nem a megfelelő szakmai csoport szakmai tanácsának felváltására irányulnak. Az isee nem vállal felelősséget a szolgáltatott információk minőségéért és pontosságáért. Különösen az orvostudomány, a pszichológia, a pszichoanalízis vagy a jogi tanácsadás területén, csak a nem kötelező érvényű előzetes információk. Bármely információ tanácsadásának betartása az isee felelőssége.

2. Az isee csak azokért a károkért felel, amelyek jellemzően az általa biztosított internetes platform és az itee által biztosított egyéb műszaki berendezések használatából származnak, és amelyek alapja az isee szándékos vagy súlyos gondatlan kötelezettségszegése, vagy az isee törvényes képviselője vagy helyettes ügynöke szándékos vagy súlyos gondatlan kötelezettségszegése. , Ez nem vonatkozik az élet, végtag vagy egészség sérüléséből eredő károkra, valamint a sarkalatos kötelezettségek megszegéséből eredő károkra, azaz olyan feladatokra, amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés megfelelő teljesítését, és amelyek teljesítésére a szerződő fél rendszeresen támaszkodik és megbízható. önéből. Ezekben az esetekben az isee felelõs az ön törvényes képviselõjének vagy helyettes ügynökének legalább a gondatlan mulasztásáért vagy legalább a gondatlan mulasztásért.

1. A résztvevő felel a szolgáltatások visszaélésszerű használatáért, ezen feltételek vagy szerződéses kötelezettségek megsértéséért, amennyiben ő felelős azokért. A Résztvevőnek szintén meg kell fizetnie a társfelhasználók vagy az illetéktelen használat miatt felmerült díjakat, ha és amennyire ő felelős az ilyen használatért.

2. A résztvevő mentesíti az EIEE-t minden, a harmadik fél által a résztvevő eladósodott magatartása miatt felmerült követelésért, a jelen szerződéstel kapcsolatos jogaik megsértése miatt. A résztvevő viseli a jogi védelem során felmerülő összes költséget. A résztvevő köteles lehetővé tenni, hogy az isee harmadik felek követeléseit a résztvevő költségén megvédje.

1. A tanácsadó résztvevőkkel történő kapcsolattartás díjköteles. A konzultáció költségét az interjú elõtt az érintett tanácsadóval folytatott konzultációt követõen határozzák meg. A kapcsolat a tanácsadó és a tag között csak akkor merül fel, ha a tanácsadást kereső résztvevő megerősíti a rögzített perc árat. A telefonos és az elektronikus úton továbbított információk (csevegés, e-mail, SMS) elszámolási alapja a szolgáltatások igénybevételének időtartama másodpercig, e-mailben vagy SMS-ben konzultálva a résztvevő által a kért tartalom lekérdezése és megnyitása. A felhasználói díjak a hívás vagy a szolgáltatási felhívás befejezése után esedékesek.

2. Csak úgynevezett "szolgáltatási számokon keresztül történő hozzáféréssel nem lehetséges ármegállapodás, mivel a hozzáadottérték-szám szolgáltatók árai már meg vannak adva. A Deutsche Telekom vagy hasonló külföldi társaságok díjalapú szolgáltatási számai esetében a telefonos szolgáltató műszaki feltételei szerint számolják a második számlát. Ezen hozzáadott értékű szolgáltatások árait külön meghatározták és bejelentették.

3. A résztvevőnek meg kell adnia a bankszámla vagy a hitelkártya számát a beszedés beszedéséhez. A feltételek megerősítésével az ügyfél megadja az önnek a közvetlen beszedési megbízást. A díjakat az érintett tanácsadó résztvevő nevében és számlájára kell beszedni. isee jogosult levonni a vonatkozó díjakat a résztvevő számlájáról. Az isee mentesül az 181 BGB § korlátozásai alól, és jogosult aljogi hatáskörök megadására, még az 181 BGB § korlátozása alóli mentesség esetén is.
Mert hamis adatok vagy fedezethiány a bank- vagy hitelkártya-számla tartalmazza ISEE a résztvevő azonnal további használatát, és kiszámítja a költségeket bármilyen díj háta és az alkalmazandó jogi költségek, valamint a kezelési költséget.

4. A résztvevőnek lehetősége van felhívni az általa használt szolgáltatások és a felmerült díjak naprakész listáját.

5. Bizonyos keretek között az isee választhatja meg a résztvevők számára az indokolt panaszok visszatérítését. Az, hogy létezik-e indokolt panasz, és ha igen, milyen mértékű szempontból semleges választottbíróként határozza meg, miután konzultált az érintett tanácsadó és tanácsadó résztvevőkkel. A panaszt írásban vagy e-mailen kell benyújtani.

6. Az emlékeztetőnek, amelyet az isee az érintett tanácsadók nevében és számlájára nyújt be a felhasználói díjakhoz való hozzájárulásért, az 15,00 EUR-ig terjedő emlékeztető díjat számíthat fel. Az első emlékeztető azonban nem számít fel emlékeztetőt. Ezenkívül az isee fenntartja a jogot, hogy a törvényi rendelkezések alapján további költségeket követeljen a tanácsadók nevében és számlájára a mulasztás bekövetkezése után.

7. A tanácsadó résztvevő csak akkor tud ellensúlyozni az önállóságával szemben fennálló követelését, ha azt az isee elismerte, vagy törvényesen megalapította.

8. Az isee ingyenes tanácsadást nyújthat azoknak, akik tanácsot kérnek az adott tanácsadóval való konzultációt követően. Az ingyenes hívások igénybevétele a tanácsadást igénylő személy felelőssége, a következő hívást automatikusan nem számolják fel ingyenes hívássá, és a tanácsot kérőnek kifejezetten regisztrálnia kell az ingyenes hívást. Nincs állítás arról, hogy minden tanácsadót ingyenes hívásokkal lehet elérni.

9. Az isee SEPA előzetes értesítése az előfizetőre vonatkozóan a követelésről 5 naptári nap.

1. A költségek átláthatósága érdekében az isee előrefizetési lehetőséget is kínál az illetékes tanácsadók tanácsadási szolgáltatásai igénybevételéhez, előrefizetési jóváírás alapján.

2. Hierzu ermöglicht isee den ratsuchenden Teilnehmern nach der Registrierung unter Punkt „Kontostand“ der persönlichen Benutzeroberfläche die Option unter Punkt „Ihre Abrechnungsmethode“ Vorkasse zu aktivieren. Mit der Aktivierung der Option „Vorkasse“ wird von isee für den ratsuchenden Teilnehmer ein individuelles Guthabenkonto eingerichtet.

3. Annak érdekében, hogy az információt nyújtó tanácsadó tanácsadói szolgáltatásait igénybe vehesse az "előleg fizetése" opcióval, a tanácsadó résztvevőnek előleget kell fizetnie. Csak az adott információszolgáltató tanácsadói szolgáltatásait veheti igénybe az "előleg fizetés" opció segítségével, ha az egyedi hitelszámlán a kiegészítő megállapodás 5. Az "előleg" opciót használó információs szolgáltatókkal egyeztetett díjak a megfelelő kapcsolat létrehozásakor esedékesek, és ezzel egyidejűleg levonásra kerülnek a tanácsadást igénylő résztvevő egyedi hitelszámlájáról.

4. Előleg-fizetések teljesíthetők a számlakereső résztvevőknek egy szabadon választható hitelösszeg átutalásával, minimum 25,00 Euro-tól legfeljebb 250,00 Euro-ig az isee számlájára:
Commerzbank
BLZ: 500 400 00
KNR: 58 11 78 102
IBAN: DE20500400000581178102
fizetni a cél / hitelszámla szám megadásával. Az isee bankszámlájára az 12 által jóváírt átutalások: Az 00 banki munkanapon a felhasználás céljának helyes megjelölésével / a hitelszámla számát legkésőbb a következő nap végére bocsátják a tanácsadást igénylő résztvevő rendelkezésére, előrefizetési lehetőségként. ,

5. Der ratsuchende Teilnehmer kann Verbindungen zu auskunftgebenden Beratern über die Option „Vorkasse“ herstellen und aufrecht erhalten, solange auf seinem individuellen Guthabenkonto ein Guthaben besteht, welches mindestens ein Gespräch der Länge der kleinsten Taktungseinheit beim jeweils gewählten Berater zulässt. Ist ein Guthaben insoweit aufgebraucht, werden aktive Verbindungen unterbrochen und die Möglichkeit des ratsuchenden Teilnehmers zur Herstellung von Verbindungen zu auskunftgebenden Beratern über die Option „Vorkasse“ deaktiviert. Sobald der ratsuchende Teilnehmer neues Guthaben per Banküberweisung eingezahlt hat und das Guthaben dem individuellen Guthabenkonto gutgeschrieben wurde, wird die Option „Vorkasse“ von isee automatisch wieder frei geschaltet. Der ratsuchende Teilnehmer hat die Möglichkeit, ein eventuell bestehendes Guthaben durch Inanspruchnahme von Beratungsleistungen der auskunftgebenden Berater innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen aufzubrauchen.

6. Az isee lehetővé teszi a tanácsadást igénylő személyek számára, hogy a személyes felhasználói felületük "Előleg fizetése" lehetőségével megtekinthessék az aktuális egyenleget és az összes jóváírás és terhelés történetét. A hitelszámla-egyenleg feltüntetése nem kötelező érvényű, és nem igazolja a tanácsot kérő személy független igényét a megfelelő ekvivalens összegben.

7. Az előlegfizetési megállapodás az "előleg" opció aktiválásával kezdődik, és határozatlan időre szól. Az isee és a kérelmező résztvevő közötti szerződés megszűnésével ér véget az 9 AGB §1. Az előtörlesztési összeg kifizetése a szerződés időtartama alatt kizárt.

1. A szerződéses kapcsolat nem tartalmazza a minimális időtartamot. Bármely résztvevő, valamint az önállomás bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. Ehhez írásos űrlap szükséges, de a megfelelő e-mail üzenet elegendő.

2. A bejelentett visszavonás vagy bemondás nem érinti azokat a szolgáltatásokat, amelyeket már igénybe vettek a hozzáférésük előtt, és fizetési kötelezettségüket.

3. A fennmaradó hitelösszeget a szerződés megszűnésekor fizetik ki a résztvevőnek, levonva a felmerült költségeket (pl. Átutalási költségek). A fizetés német, osztrák vagy svájci bankba történő átutalással történik, alternatívaként a számla ellenőrzése egyszerű levélköltségekkel a résztvevő költségén és kockázatán.

1. Kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság törvénye alkalmazandó, kivéve az ENSZ adásvételi jogát. Ez azonban önre, mint fogyasztóra vonatkozik, csak akkor, ha a szokásos tartózkodási helye szerinti állam törvényének kényszerítő rendelkezései által biztosított védelmet nem vonják vissza.

2. Valamennyi kötelezettség teljesítésének helye: Frankfurt / M.

Amennyiben ezeknek a feltételeknek egy vagy több szabálya érvénytelenné válik, ez nem vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségét. Az érvénytelen szabályozást felváltja az érvényes jogi szabályozás.

Státusz: 2019 október