Esoterisk - Numerologi

Betydningen av tallet 10 i numerologi

I numerologi står tallet 10 for pivoten i livet og bringer dermed endringer. Tiåret 10 inneholder alle tall og er dermed grunnlaget for å telle. Nummeret 10: Alt i overgang 10 tilbyr alt: en opp og en ned i livet, en konstant endring med åpne områder, variasjon, suksess [...]

Numerologi: Det betyr ditt fødselsnummer

Som et alternativ til astrologi gir numerologi innsikt i naturen til et menneske, som ligner på et horoskop. Pythagoras behandlet allerede tolkningen basert på tall i gresk antikk og er dermed oppfinner av numerologi. Et konsept fra dette området er fødselsnummeret. Dette gir svært interessante ting om [...]

Din numeroskop for våren 2019

På våren våkner naturen til nytt liv. Alt blir fargerikt og denne nye begynnelsen overfører til energien til folket. Alle som lurer på hva denne nye begynnelsen innebærer, kan bruke numerologi. Ved hjelp av vårnummeret kan du se nærmere på fremtiden. Du kan enkelt få ditt individuelle vårnummer [...]

Numerologi bestemmer vesen

Alle som har studert den jødiske lære av kabbalah, innser at numerologi bygger på denne kunnskapen. På grunnlag av fødselsdato og tidspunkt bestemmes en persons livsoppgaver. Dermed er numerologi læren om tall-symbolikk. Tall skal alltid tjene folket, forskjellige mysterier eller hendelser [...]

Levetid hjelper med karrierevalg

Det er punkter i livet der beslutninger må tas. For eksempel når det kommer til yrkeskarrieren. En ikke alltid lett beslutning, men numerologi kan hjelpe deg! Bruk det personlige livet ditt for å finne den rette jobben. Hvordan bestemmer jeg livet mitt? Antall liv bestemmes fra fødselsdatoen din og viser [...]

Hva er astrosofi?

Astrosofi er læren om astrologisk kunst. Det er en underkategori av astrologi. Navnet består av "astron" (stjerne) og "sophos" (smart, klokt). Ifølge Randolf M. Schäfer handler det om sammenhengen mellom skjebne og sjel. Flyet fra hvilket alt vurderes må være tidløst, fordi bare fra [...]

Betydningen av tallet 22 i numerologi

Hovednummeret 22 er et svært sjeldent og høyt antall svingninger i numerologi. For å være presis, er tallet 22 nesten det høyeste antallet svingninger, fordi bare masternummeret 33 er enda høyere, men enda mer sjeldent. 22ers er praktiske idealister som ikke bare har en visjon, men er også i stand til å [...]

Betydningen av tallet 9 i numerologi

Tallet 9 står i esoterisk numerologi for planeten Mars. Arketypen din er ørn eller Guds øye. 9 er også forbundet med fargegullet, så vel som citrin. Nines er ekte fighters. Så snart en konflikt er i sikte, går de rett til det i stedet for å unnvike det. Siden Neuner [...]

Betydningen av tallet 11 i numerologi

Tallet 11 i numerologi står for idealister og drømmere, men også for mystikere. 911 har mange visjoner og er derfor ofte en inspirasjon for sine medmennesker. En 911 er i stand til å mestre de vanskeligste situasjonene og er alltid i stand til å åpne dører og hjelpe andre mennesker til å lykkes. Du bør [...]

Betydningen av tallet 6 i numerologi

Tallet 6 er i numerologi symbolet for planeten Venus og folk som er tildelt som har en utrolig høy og ekstraordinære karisma, så gjør disse svært attraktive. Det viktigste området av de seks er kjærlighet, uansett i hvilken retning. Avhengig av hvor sterk karakteren og personligheten til en [...]