Esoterisk - sorgarbeid

Åndelig livsomsorg

Døende er en vanskelig oppgave, men det gir de berørte og deres slektninger rikelig med styrke og støtte. Også i Tyskland er det mange hospice som tilbyr en terminalpleie. Ansatte ved disse institusjonene er ved siden av døende, men også deres slektninger på dette tidspunktet med kjærlige ord og hjelp. Men mange lider vil også ha en [...]

Lære å gi slipp på

Noen ganger må du slippe for å komme til reisemålet. Det er imidlertid et spørsmål om suksess. Mens noen sier, "Du må bare virkelig ha noe, så får du det"; De andre sier igjen: "Hvis du vil gifte noe, vil du ikke få det uansett". Utrolig, begge setningene gjelder like mye. [...]

Er det et liv etter døden?

Er alt virkelig over med døden, eller er det et slags liv etter døden? Svaret på dette svært eksistensielle spørsmålet blir ofte søkt i religion. Nesten alle verdens synspunkter støtter overbevisningen om at tingene vil fortsette etter den jordiske enden. Selv i det esoteriske er det hevdet at bare vår ytre [...]