Esoterisk livsrådgivning Seitenslider Klein

VISTANO Åndelig livsrådgivning når som helst, hvor som helst ... Godt råd i alle henseender!

Viktige telefonnumre for nødsituasjoner

Viktig, gratis portaler i krisesituasjoner og nødsituasjoner

Her finner du et utvalg av telefonnumre for ulike nødsituasjoner. Telefonnumrene er tilgjengelige gratis eller til lokale priser og bæres av offentlige organisasjoner, veldedige foreninger eller stiftelser. Vær oppmerksom på at disse tallene ikke er relatert til Vistano og dets tilbud. De tjener som et alternativ til de betalt tjenestene som tilbys av oss. Vennligst bruk disse telefonnumrene bare hvis det er en akutt nødstilfelle, for å sikre nødvendig kapasitet for personer som søker hjelp.

Nødtelefonnumre

Tyskland

Generelt

Telefonkapasiteten

0800-1110111 (General)

0800-1110333 (barn + tenåringer)

0800-1110550 (foreldre telefon)

http://www.telefonseelsorge.de/

Vold / kriminalitet

WEISSER RING eV

030-8337060

http://www.weisser-ring.de/

narkotikaproblemer

Kontor for avhengighetsforebygging Hamburg

040-248000

http://www.ecstasy-project.de

Hjelp med anoreksi

Psykoterapeutisk senter Bad Mergentheim

0800-3777863

http://www.ptz.de

sykdommer

Privat medisinsk beredskapstjeneste

0800-1972000

Psykologisk beredskapstjeneste

Protestantisk pastorær omsorg

0800-1110111

http://www.ekd.de

Katolsk pastoral pleie

0800-1110222

Barn og tenåringer

Tysk barne- og ungdomsvernforening

0800-1110333

http://www.dksb.de

Karuna narkotikarådgivning

030-42016084

http://www.karuna-zeitdruck.tv

Østerrike

Generelt

Telefonseelsorge Østerrike

142

http://www.telefonseelsorge.at

Ö3-Kummer nummer

0800-600607

http://kundendienst.orf.at

Kummerummer Niederösterreich

0800-202016

http://www.noel.gv.at

Hjelp med anoreksi

Hotline for spiseforstyrrelser

0800-201120

http://www.essstoerungshotline.at

Psykiatrisk beredskapstjeneste

Psykiatrisk krise- og krisetjeneste

0664-3007007

http://www.promente-kaernten.at

Sosialpsykiatrisk beredskapstjeneste Wien

01-31330

http://www.psd-wien.at

Sveits

Generelt

Telefonseelsorge

143

0800-554210 (barn + tenåringer)

http://www.sorgentelefon.ch