Clairvoyance Live Consultation - Tema: Separasjon og Endring

Hva skjer med partnerskapet mitt? Dette er et spørsmål som ofte oppstår når et nærmere forhold har skjedd, og partnerskapet blir nå sett nærmere. Glade øyeblikk fra fortiden stiger i sinnet og sammenlignes med den nåværende situasjonen. Partneren blir en fremmed som ikke lenger er til stede, og vil helst tilbringe tid med vennene sine.

Partnerskap blir et begrep som gjør deg ensom. Frykt og usikkerhet dominerer ens egne handlinger, ens egne følelser, frykter og usikkerheter som oppstår på grunn av frykt for at partneren nå kan ta et eksempel på separasjonen og velge veien til sitt eget liv.