Clairvoyance Live Consultation - Tema: Jeg vet det!

Destiny er generelt uigenkallelig. Det bestemmer våre liv og er ansvarlig for både positive og negative hendelser. Folk føler seg ofte utsatt for dette faktum og føler at de ikke kan endre en situasjon. Dette fører til en følelse av lammelse og fengsel. Ofte spør disse menneskene seg derfor spørsmålet: "Hva kan jeg gjøre? Og hva vil komme opp i fremtiden? "I tillegg kan en følelse av hjelpeløshet forekomme, og dette robber av styrke og reduserer visningen av ting, slik at en vei ikke kan bli funnet uten hjelp utenfor.

Daglige problemer blir lagt til og situasjonen blir mer og mer uklar. Følelsen av at skjebnen bestemmer ens liv er ikke uvanlig. Ofte er det problemer som ikke kan forventes, og hele livsplanen blir satt i tvil. De berørte ser ingen vei ut og vil da se gjennom klarsynet av hvordan deres egen fremtid vil være.