Clairvoyance leve råd - Emne: Workaholic mislykket?

Arbeid og arbeid innehar en stor del av livet. Og mange mennesker jobber mer enn de egentlig burde. I jobben er det ofte fortsatt ikke fremgang, og selvtilliten minker, gitt den store innsatsen man legger inn i sitt arbeid. Med hver stopp er innsatsen intensivert, og likevel synes karrieren å være helt tomgang, uten sjanse for suksess i fremtiden. Stillestilling fører til frustrasjon og frustrasjonen fører til oppsigelse, som da byrder arbeidslivet. Og ofte oppstår den subjektive følelsen at ens egen innsats ikke lykkes selv i de neste kampanjene, og det vil igjen oppstå en profesjonell stillestilling, og kanskje selv små tilbakeslag vil finne sted.

Spesielt når det er stillestilling på jobb, kommer folk gjentatte ganger opp mot usynlige grenser. Grensene krever deretter handlingsalternativer som åpner for ytterligere muligheter.