Kartenlegen Live Advice - Tema: Min nye meg

Mennesket gjennomgår stadig forandring. Endringene er ikke alltid direkte merkbare. Arvelige oppførselsmønstre kan ikke bare endres, og det er ofte stammer som påvirker mennesket fra utsiden og deretter forårsaker at deres egen atferd ikke lenger svarer til hva den berørte personen forventer av seg selv. Svært ofte vil de berørte også ha en forandring fordi de ikke lenger er fornøyd med sitt eget liv.

Deretter oppstår spørsmålet, hva som må endres slik at problemet løses og tilfredsheten returnerer. Nesten hver dag i konsultasjonen møter Vistano konsulenter mennesker som ikke lenger er fornøyd med seg selv eller som ved eksterne forhold viser atferd som de ikke forventer fra seg selv.