Kartenlegen levende råd - emne: Forsvarlig og ensom

Sperring og grådighet kan føre folk ut av miljøet. I mange tilfeller belaster disse egenskapene også partnerskapet. Imidlertid er det ofte bare frykt for tap bak bakgrensen og grådigheten. Folk prøver da å knytte alt sammen og unngå tap så mye som mulig. De er så utsatt for feilen at de kan utelukke tapene ved deres oppførsel. Mesteparten av tiden er frykt ikke bare om de materielle tingene i livet. Snarere kan hun også vise seg direkte i partnerskapet og deretter uttrykke seg i parentes til partneren. Vistano konsulenter kjenner dette problemet og konfronteres daglig.

Spesielt når folk klamrer seg til eiendommene, kommer det til enorme problemer i partnerskapet, som konsulentene gjenkjenner klart.