Kartenlegen Live-Beratung - Emne: Uforklarlige fenomener

Ofte forekommer uforklarlige fenomener i menneskets umiddelbare miljø. Berørte føler at de ikke er alene i rommet, og likevel er ingen sett. Tilstedeværelsen av en annen person er så allestedsnærværende, og likevel kan det ikke forklares hvor denne følelsen kommer fra. I den daglige rådgivningen fra Vistano-konsulentene er det alltid mennesker som befinner seg utsatt for denne følelsen. Spesielt i de siste 15-årene økte oppfatningen av åndene, som konsulentene legger merke til i hverdagen. Årsakene til dette kan ikke fastslås nøyaktig. Det er imidlertid mulig at økningen utløses av det hektiske tempoet og stresset i hverdagen.

Gjennom disse faktorene er mennesker mer mottakelige for energiene som kommer fra disse åndene. Selv om de berørte føler seg uhyggelig, er situasjonen ikke uvanlig for rådgivere. Snarere antar de at den annenverdige og jordiske verden er subtilt sammenkoblet.