Vilkår for bruk

Tierheilkunde Seitenslider Klein

VISTANO veterinær~~POS=TRUNC når som helst, hvor som helst ... Godt råd i alle henseender!

Vilkår for bruk

innledende merknad

Disse generelle vilkårene (heretter også kalt "Vilkår og betingelser") styrer det kontraktsforholdet mellom isee newmedia GmbH, Bechtenwaldstr. 5, 65931 Frankfurt / M (heretter kalt "isee" eller "operator"), som operatør av plattformen Vistano og deltakerne i tilbudet Vistano. Deltakerne informerer både deltakere (konsulenter) og rådssøkende deltakere (kunder). Følgende bestemmelser gjelder for alle deltakere på plattformen så vel som de tilknyttede partnerplattformene. For de informerende deltakerne (konsulenter) avtales også skriftlige individuelle kontrakter.

Operatøren tilbyr sine tjenester utelukkende på grunnlag av disse forholdene. Deltakerne har mulighet til å lagre forholdene når de registreres eller har skrevet ut. Ved å registrere, aksepterer deltakeren vilkårene som bindende. Ved eventuelle endringer eller tillegg til disse vilkårene, vil de bli sendt til deltaker umiddelbart med elektroniske eller postmedier for informasjon. Her er de endrede klausulene uthevet. Deltageren har mulighet innen to uker etter mottak av endrede AGB uten å gi grunner skriftlig (f.eks. Brev, faks, e-post) for å motsette seg. For å beskytte retten til innvending er tilstrekkelig forsendelse av opposisjonen tilstrekkelig.

Hvis gyldigheten av de endrede vilkårene er omtalt i den nevnte perioden, forbeholder isee seg retten til å si opp kontrakten. Enhver kansellering påvirker ikke tjenestene som allerede er brukt og deres plikt til å betale.

§ 1 kontrakt

1) isee gir under navnet "Vistano" på Internett under ulike domener og deres tilknyttede partnerplattformer et tilbud om internett og telefonisk verdiøkning som de rådgivende og rådgivende deltakerne kan samhandle direkte i bytte mot et bruksbasert gebyr. isee gir bare en plattform for presentasjon av konsulentdeltakerne og tar over mekling av en kontakt i tekniske termer, for eksempel via telefon, e-post, chat eller andre kommunikasjonsmidler. Både registreringen på plattformen og bruken av selve plattformen er gratis. Kostbar plattformtjenester medfører kostnader for hver enkelt bruk; kunden blir informert om kostnadene og de spesifikke kostnadene før bruk.

En informasjonstjeneste vil bare bli gitt i forholdet mellom de rådgivende deltakerne og plattformens søkere. Rettigheter og forpliktelser samt krav som følge av informasjon gitt, eksisterer også utelukkende mellom rådgivende og rådgivende deltakere på plattformen.

2) isee garanterer ikke nøyaktigheten eller kvaliteten på den oppgitte informasjonen. isee har ingen kjennskap til omfanget og innholdet av den oppgitte informasjonen og kontrollerer ikke at den er riktig. Vurderingen av de rådgivende deltakernes kompetanse er de søkeres selvsagt ansvar.

3) informasjon er ikke egnet og er ment å erstatte faglig råd fra medlemmer av relevante faggrupper. Spesielt er informasjonen gitt kun for ikke-bindende forhåndsinformasjon. Oppfølgingsråd er vanligvis utenfor en rådgivende deltaker. Hver rådgiver deltar i dette henseende på eget ansvar.

§ 2 tjenester fra isee

1) Fordelene med iSee er tilbudet av en utveksling plattform og formidling av kontakt mellom søker råd og veiledning deltakere via ulike kommunikasjonskanaler. Et krav om bruk av plattformen kan nektes av god grunn.

2) Rådgivende deltagere kan vanligvis sende inn vurderinger om de rådgivende deltakerne hvis redaksjonelt arbeid og holdning er reserver. Karakterene er også tilgjengelige fra uregistrerte brukere av plattformen under forskjellige domener og deres partnerplattformer.

3) iSee kan supplere utvalget av emner og tjenester eller endre for å forbedre dette, eller tilpasse seg den teknologiske utviklingen, forutsatt at dette er rimelig å ta hensyn til interessene til deltakerne og iSee. isee tilbyr meklingstjenesten innenfor eksisterende tekniske og operative muligheter. Kontinuerlig vedlikehold og utvikling kan midlertidig begrense eller avbryte bruksmulighetene. isee sikrer at deltakerne kan bruke systemet i løpet av 97% av året. Mens 3% av året kan føre på grunn av løpende vedlikehold og videreutvikling arbeid med restriksjoner eller avbrudd av bruksområder. Deltakerne kan ikke utlede noen krav mot isee. Dette er ikke sant da, hvor bruk av opsjoner ved iSee utenfor vedlikehold og modernisering arbeidet bevisst eller ble avbrutt av grov uaktsomhet eller reduseres. En ansvarsfraskrivelse er heller ikke tilstede da nedetid ikke utgjør en vesentlig del av hele kontraktsperioden med deltakerne, og selv om det kommer fra bruk begrensning eller avbrudd på abonnentsiden i skade på liv, lemmer og helse.

4) Informasjonen som oppgis er belastbar. De angitte gebyrene er sluttpriser inkludert lovlig merverdiavgift og består av tilkoblingsgebyr og informasjonskostnader. isee setter tilkoblingsavgiftene og endrer dem om nødvendig.
isee garanterer problemfri tilgang til tjenestene som tilbys av plattformen på 97% per år. På den annen side antas ingen garanti for kvalitetsfeil og frakoblinger som er utenfor kontrollen av isee og hvis oppføring ikke er ansvarlig for.

§ 3 Oppdragsgiver, lagring av kontraktstekst, kontraktsspråk

1) Kontraktsspråket er tysk. Kontraktsteksten lagres ikke av isee.

2) Avtaleforholdet om gratis bruk av plattformer av iSee kommer til en elektronisk registrering av deltakeren ved mottak av e-postbekreftelse eller mottak av en sendt i posten registreringsbekreftelse i en telefonregistrering ved å bekrefte registreringen av samtalen ledende ansatt iSee om. Med bruk av en betalt tjeneste, går abonnent til en annen, separat fra gratis plattform bruk betalt kontrakt.

3) Kontrakten vedrørende konsulenttjenester telefon, e-post eller chat kommer i hvert fall avsluttet med regress til forlengelse service, spesielt på en telefon eller nettprat samråd med produksjon av en direkte forbindelse til konsulenten i en e-post samråd med utvalget og klikk på den tilhørende knappen.

§ 4 avbestillingsregler for forbrukerne

uttak
Du har rett til å trekke seg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å gi noen grunn. Tilbakekallingsperioden er fjorten dager fra kontraktsdatoen.

Å utøve din rett, må du, iSee NEWMEDIA GmbH, Becht Waldstrasse 5, 65931 Frankfurt / Main, Tel:. 0800-8478266, Mail: servicecenter@vistano.de av en klar uttalelse (f.eks en gitt i posten brev eller e -Mail) om din beslutning om å trekke seg fra denne kontrakten. Du kan bruke den vedlagte modellen for uttak, som ikke er nødvendig.

Zur wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Konsekvenser av kanselleringen:
Hvis du trekker deg fra denne kontrakten har vi satt alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert frakt (med unntak av de ekstra kostnadene som oppstår fra det faktum at du har valgt en annen metode for levering enn vi tilbyr, billigste Standard må betale tilbake umiddelbart og senest innen fjorten dager fra datoen da varselet om tilbakekalling av denne kontrakten er mottatt av oss. For denne tilbakebetaling vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre det er uttrykkelig avtalt annet med deg; I intet tilfelle vil du bli belastet for disse tilbakebetalingskostnadene.

Muster-Widerrufsformular
(Hvis du vil avbryte kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake)
- Til isee newmedia GmbH, Bechtenwaldstrasse 5, 65931 Frankfurt / Main, Mail: servicecenter@vistano.de:
- Jeg / vi (*) hevder her kontrakten som er inngått av meg / oss (*) for kjøp av følgende
- Varer (*) / Levering av følgende tjeneste (*)
- Bestilt på (*) / mottatt på (*)
- forbrukerens navn
- adresse til forbrukeren
- Signatur av forbrukeren (e) (bare når varslet på papir)
- dato

(*) Slett etter behov

Tilbakekallingsretten gjelder ikke i henhold til § 312 Abs. 2 No. 11 BGB for kontrakter for bruk av en enkelt telefon, internett- eller faksforbindelse laget av en forbruker. Det gjelder derfor bare kontrakten med isee over fri bruk av plattformene.

§ 5 regler for alle deltakere

1) Bruken av tjenesten er ikke tillatt for mindreårige. Deltakeren bekrefter full juridisk kapasitet til å være i samsvar med lovene i sitt hjemland og / eller bostedsland. Hver deltaker kan kun registrere med fullstendig og sannferdig informasjon om hans personlige data og bare én gang. Flere applikasjoner er ikke tillatt. Et straffbart brudd fører til umiddelbar utelukkelse fra plattformen. Innlevering av falske dokumenter og / eller gi falsk personopplysninger eller ugyldig eller ulovlig anskaffet regnskapsdata samt en multippel registrering er forbudt og blir brakt fra iSee til umiddelbar fryse og eventuelt å straffeforfølge.

2) Hver deltaker definerer for sin identifikasjon i systemet et fritt valgbart brukernavn (fantasy navn, pseudonym, nick) og et fritt valgbart passord. Brukernavn og passord må holdes strengt konfidensielt og kan ikke bli offentliggjort til tredjeparter for å forhindre misbruk. Overføring eller levering av brukernavn og passord til tredjepart er ikke tillatt. Hvis deltakeren har mistanke om at passordet hans har blitt kjent for en tredjepart, må han umiddelbart underrette isee slik at passordet kan blokkeres eller endres. I tilfelle overtredelser, aksepterer isee ikke noe ansvar for skade forårsaket av tredjepart og forbeholder seg retten til umiddelbart å blokkere tilgang og brukernavn.
Deltakerne er forpliktet til å beskytte deres tilgangsdata fra mindreåriges tilgang.

3) De registrerte deltakerne kan vanligvis rangere konsulentdeltakeren ved slutten av en kontakt. I denne sammenheng er deltakerne forbudt å dømme seg ved å bruke et annet / feil brukernavn eller ved å spesifisere en tredje / fiktiv person. Å gjøre en bevisst negativ vurdering av en rådgivende deltaker, for å dømme et bud negativt, fordi rådgiveren ikke ønsket å gi en forestilling som ikke var oppført.

4) Bruken av plattformen det er strengt forbudt deltakere å tilby påfølgende innhold for å gi, for å gi rask slikt å gjøre eller for å gjøre for å be, til å søke, hente, eller for noe slikt innhold på noen måte å annonsere eller referere til:
- voldelige og voldelige avbildninger av vold,
- representasjoner som tjener folks opprør,
- representasjoner som kaller for kriminelle handlinger
- Representasjoner der kriminelle handlinger er truet,
- Representasjoner med forbudt pornografisk innhold,
- representasjoner som bryter med profesjonell faggruppe, særlig innen medisin, psykologi, psykoanalyse eller juridisk rådgivning,
- annet innhold som bryter loven

5) Videre er det forbudt
- referer til eller bruk tekst fra tredjepart eller chat via tekstchatt og e-post som lenker til nettsteder som inneholder forbudt innhold i samsvar med avsnitt 4 ovenfor),
- å inkludere eller binde innhold som krenker opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter til tredjeparter (varemerker, design, patenter etc.)
- å foreta eller forsøke å initiere eller angripe meklingsplattformen eller med denne nettverksbaserte serveren,
- Folk i noen juridisk form (fysiske og juridiske personer) til å trakassere, true, fornærme, bakvaskelse å spre usannheter eller fornærmende kritikk og konkurransebegrensende kommentarer på dette, eller en eller annen måte å sette dette en annen måte irritasjonsmomenter
- å overføre datavirus eller lignende som er egnet eller ment å ødelegge, helt eller delvis deaktivere eller endre maskinvare, programvare, data eller data fra isee, abonnenter eller tredjepart.
- å samle, lagre, modifisere, overføre eller på annen måte bruke dataene til personer som bruker bytteplattformen,
- Lag en søknad til meklingsplattformen med falsk informasjon,
- Deltakere som bruker meklingsplattformen til å søke egne tilbud eller slike tredjeparter,
- å bruke meklingsplattformen som et reklamemedium uten den klare hensikten med det betalte innholdssalget,
- å lagre innholdet hentet som et medlem helt eller delvis i noen form permanent, reprodusere, distribuere, reprodusere eller på annen måte bruke det avtalte formål også.

6) Bruken av tjenestene som tilbys av isee, må kun utføres i samsvar med lovbestemmelsene og i samsvar med husets regler. Husreglerne kan bli forespurt skriftlig eller via vårt kontaktskjema og finner du under menyelementets husregler. Tjenestene som tilbys er underlagt FSM (Frivillig Selvbetjeningsmedier) Code of Conduct, hvis retningslinjer er bindende for alle deltakere i den gjeldende versjonen. Kodeksen er tilgjengelig for nedlasting på internett under registreringsprosedyren.

7) Konkurrentene er ikke lov til å operere på plattformen drives av iSee reklame tilsvarende tilbud og posjere søker råd eller rådgivning deltakere iSee til andre verdiøkende tjenester (118- og 0900-er tall eller andre leverandører). Den første gangen skyldig brudd søker råd deltakerne er pålagt å betale et engangsbeløp for skader i mengden av EUR 500,00 og andre klanderverdig overtredelse å betale en konvensjonalbot beløp på EUR 1.000,00 til iSee. Deltakeren er uttrykkelig forbeholdt bevis på mindreårige, men bevis på høyere skader.
8) Deltakerne har ikke lov til å bruke isee for reklameformål eller for kontrakter som går utover informasjonsintervjuene.

§ 6 ansvar for isee

1) isee er ikke ansvarlig for informasjon fra meglerne. Isee er spesielt ikke ansvarlig for skader som er basert på feil informasjon som følges. Informasjon fra rådgivere er i enkelte tilfeller ikke ment å erstatte faglig råd fra en tilsvarende faggruppe. isee påtar seg intet ansvar for kvaliteten og nøyaktigheten av den oppgitte informasjonen. Spesielt tjene informasjonsvitenskap og medisin, psykologi, psykoanalyse eller juridisk rådgivning, bare uforpliktende foreløpig informasjon. Oppfølging av råd er ikke ansvaret for isee. 2) iSee kun ansvarlig for som typisk oppstår ved bruk av den informasjon som gis av hennes Internett-plattformen og den informasjon som gis av hennes andre teknisk utstyr skader på grunnlag av en tilsiktet eller grovt uaktsom pliktbrudd ved iSee eller en tilsiktet eller grovt uaktsomt brudd på plikt ved fullmektig eller middel av isee basert.

3) Dette gjelder ikke skader som skyldes skade på liv, lemmer eller helse, samt skader som skyldes brudd på viktige kontraktsforpliktelser for isee. I denne sammenheng er isee også ansvarlig for egne, i det minste uaktsomme brudd på plikter eller i det minste uaktsomme brudd på plikter av en juridisk representant eller representant for isee.

§ 7 ansvar for deltakerne

1) Deltakeren er ansvarlig for misbruk av tjenestene, brudd på disse generelle vilkårene eller kontraktsforpliktelsene, forutsatt at han er ansvarlig for disse. Deltakeren må også betale gebyrene som følge av medbrukerne eller uautorisert bruk dersom og i den grad han er ansvarlig for slik bruk.

2) Deltakeren frarømmer isee mot alle krav hevdet av tredjepart på grunn av deltakerens gjeldsadferd for brudd på deres rettigheter i forbindelse med denne kontrakten. Deltakeren bærer alle de resulterende kostnadene for juridisk forsvar. Deltakerne er forpliktet til å gjøre det mulig for isee å forsvare krav fra tredjepart på deltakerens bekostning.

§ 8 faktureringsmodus

1) Kontakten med de rådgivende deltakerne er underlagt et gebyr. Kostnaden for rådgivningssesjonen er vanligvis satt av rådgiveren før intervjuet. En forbindelse mellom rådgiver og medlem oppstår bare ved bekreftelse av fast minuttprisen av den rådsøkende deltaker. Oppgjøret grunnlag for telefon og elektronisk formidlet informasjon (chat, e-post, SMS) er varigheten av bruk av tjenestene på nøyaktig andre og råd via e-post eller SMS henting og åpne innholdet spurt av abonnenten. Brukeravgiften forfaller etter at samtalen er avsluttet eller tjenestenes anrop.

2) Bare for tilgang via såkalte "servicenummer" er en prisavtale ikke mulig fordi prisene til leverandørene av verdiøkende nummer allerede er spesifisert. For avgiftsbaserte servicenummer til Deutsche Telekom eller sammenlignbare utenlandske selskaper, faktureres det i henhold til de tekniske betingelsene til telefonleverandøren til det andre. Prisene for disse verdiøkende tjenestene er spesifikt identifisert og kunngjort.

3) Deltakeren må angi et bankkonto eller kredittkortnummer for debitering. Ved å bekrefte vilkårene, gir deltakeren en tilsvarende tilkoblingsautorisasjon. Innkrevingen av avgifter skal gjøres i navn og for den respektive konsulentdeltakers konto. isee har rett til å trekke de gjeldende gebyrene fra deltakerens konto. isee er unntatt fra restriksjonene i § 181 BGB og har rett til å gi underkrefter, selv under fritak fra restriksjonene i § 181 BGB.
For kredittkortinformasjon iSee sjekket på kredittkortselskapet før første bruk av tjenesten av plattformen samt nedenfor med ujevne mellomrom, gyldigheten av kredittkortet av abonnenten. For å gi falsk informasjon, eller utilstrekkelige midler i banken eller kredittkortkontoen inkluderer iSee deltakeren umiddelbart fra videre bruk, og beregner sine kostnader ved eventuelle tilbakeføringer og eventuelle saksomkostninger, samt et behandlingsgebyr.

4) Deltageren har mulighet til å ringe opp en oppdatert liste over de tjenestene han benytter, samt de avtalt honorarene.

5) I et bestemt rammeverk har isee muligheten til å refundere deltakerne for berettigede klager. Hvorvidt og i hvilken grad en legitim klage eksisterer, bestemmer isee i henhold til saklige forhold etter eget skjønn. Klager må gjøres skriftlig eller via e-post til isee.

6) For hver påminnelse som skal sendes av ISee til bidrag fra brukeravgift, kan det koste kostnadene opp til EUR 15,00. Imidlertid vil ingen påminnelsesavgift belastes for den første påminnelsen. I tillegg forbeholder Isee seg retten til å kreve ytterligere utgifter i sammenheng med lovbestemmelsene etter at det foreligger mislighold.

7) Deltakeren kan kun kompensere kravet mot isee hvis den er blitt anerkjent av isee eller har vært lovlig etablert.

8) isee kan gi gratis rådgivning til de som søker råd. Bruken av disse gratis samtalene er ansvaret til den personen som søker råd. Det neste anropet blir ikke automatisk fakturert som en gratis samtale, og den person som søker råd må eksplisitt registrere seg for gratisanropet. Det er ingen påstand om at alle konsulenter kan nås via gratis samtaler.

9) ISee's SEPA forhåndsmeldingsfrist for å kreve en første direkte belastning er 5 kalender dager.

§ 9 forskuddsbetaling

1) tilbyr tilbud på grunn av kostnadsgjennomgang også muligheten for forskuddsbetaling til å konsultere tjenester fra de respektive konsulentene på grunnlag av forskuddsbetaling.

2) For dette formålet lar den rådgivende deltakeren etter registreringen under punktet "kontobalanse" i det personlige brukergrensesnittet alternativet under punktet "din faktureringsmetode" Vorkasse aktivere.

Ved å aktivere alternativet "forskudd" vil isee opprette en individuell kredittkonto for den som søker råd.

3) For å kunne bruke rådgivningstjenestene til den respektive informasjonen som gir rådgiver ved å bruke alternativet "forskuddsbetaling", er søkeren som søker rådgivning forpliktet til å foreta forhåndsbetalinger. Han kan bare bruke konsulenttjenester for den respektive informasjonen som gir rådgiver ved å bruke alternativet "forskuddsbetaling" hvis tilstrekkelig kreditt i betydningen nr. 5 i denne tilleggsavtalen eksisterer på den enkelte kredittkonto.
Konsulentene med den respektive informasjonen gitt ved å bruke alternativet "Forskuddsbetaling" skal forfalle ved produksjon av den respektive forbindelsen og samtidig trekkes fra den individuelle kredittkontoen til den som søker råd.

4) Den forskudd, deltakerne som søker råd hos bankoverføring en vilkårlig mengde kreditt minimal 25,00 euro opp til 250,00 euro til kontoen til iSee,
- Commerzbank, BLZ: ​​500 400 00, KNR: 58 11 78 102, IBAN: DE20500400000581178102, BIC: COBADEFFXXX
Betal ved å angi ønsket bruk / kredittkontonummer.

Overføringer som er kreditert til ovennevnte bankkonto til isee under riktig indikasjon av det tiltenkte formålet / kredittkontonummeret frem til 12: 00 kl. En bankdag vil være tilgjengelig for den rådgivningssøkende deltakeren som en kredittsaldo under alternativet "forskuddsbetaling" senest på slutten av dagen etter. forutsatt.

5) Medlemmet som søker råd kan nå etablere og opprettholde forbindelser til rådgivende konsulenter eller alternativet "forskuddsbetaling", så lenge det er kreditt på hans individuelle kredittkonto, som tillater minst en samtale i lengden på den minste stimuleringsenheten med den valgte rådgiveren.
Hvis en kreditering er brukt opp, avbrytes aktive forbindelser og muligheten for at deltakeren søker råd for produksjon av forbindelser til informasjon som gir rådgivere via alternativet "forskuddsbetaling" deaktiveres. Så snart personen som søker rådgivning har satt inn ny kreditt ved bankoverføring og kreditten er kreditert den enkelte kredittkonto, vil alternativet "forskuddsbetaling" automatisk frigis av isee.

Personen som søker råd har mulighet til å bruke opp eksisterende kredittbalanse ved å bruke rådgivningstjenester fra rådgivende konsulent innen lovfestet frist.

6) Isee tillater den som søker råd å se det gjeldende saldobeløpet og historikken til alle kreditter og belastninger under alternativet "Forskuddsbetaling" på det personlige brukergrensesnittet hans. Indikasjonen på kredittkontosaldoen er uforpliktende og rettferdiggjør ikke et uavhengig krav fra den som søker råd om mengden av tilsvarende tilsvarende verdi.

7) Forskuddsavtalen starter med aktiveringen av alternativet "forskudd" og kjører på ubestemt tid. Det ender med at oppsigelsen av kontrakten mellom isee og den som søker råd i samsvar med §10 Nt.1 AGB.

En betaling av forskuddsbeløpet er ekskludert i kontraktsperioden.

§ 10 Term og oppsigelse av kontraktsforholdet

1) Kontraktsforholdet omfatter ikke minimumsperiode. Den kan bli avsluttet av en hvilken som helst deltaker samt av isee når som helst uten å gi grunner. Skriftlig skjema er nødvendig, men en tilsvarende e-postmelding er tilstrekkelig.

2) En erklært tilbakekalling eller en deklarert oppsigelse skal ikke påvirke tjenestene som allerede er brukt før deres tilgang og deres betalingsforpliktelse.

3) Eventuell gjenværende kreditsaldo vil bli utbetalt til deltaker ved kontraktsavslutning, minus eventuelle kostnader (f.eks. Overføringskostnader). Betalingen skjer ved overføring til en tysk, østerriksk eller sveitsisk bank, alternativt en sjekk for fakturering ved hjelp av enkle brevkostnader på bekostning og risiko for deltaker.

§ 11 Gjeldende lov og ytelsessted

1) Utelukkende loven i Forbundsrepublikken Tyskland, unntatt FNs salgslov. Dette gjelder imidlertid kun for deg som forbruker bare i den grad beskyttelsen som følger av overbevisende bestemmelser i loven i staten der du har fast bosted, ikke trekkes tilbake.

2) Utførelsesstedet for alle forpliktelser er Frankfurt / Main.

3) Vær oppmerksom på at iSee NEWMEDIA GmbH ikke deltar i tvisteløsning før en forbruker voldgift bord i henhold til § 36 VSBG.

§ 12 Severability-klausul

Skulle en eller flere bestemmelser i disse vilkårene være ineffektive, medfører dette ikke at kontrakten er ineffektiv. Den ineffektive forskriften vil bli erstattet av gyldig lovbestemmelse.

Fra mars, 2017