Test psychologiczny - test osobowości (duża piątka)

Przetestuj i oceń swoją osobowość!

Test osobowości (duża piątka) / test psychologiczny online

,de Test psychologiczny testuje pięć podstawowych wymiarów osobowość, Te wymiary to: chwiejność emocjonalna (neurotyczność), zachowania interpersonalne (ekstrawersja), otwartość na doświadczenie, tolerancja i sumienność (sztywność).