Tema Vistano

VISTANO Këshillim jetësor shpirtëror - njohuri Tema jonë kryesore në fushën e spiritualitetit ... hartuar dhe përgatitur për ju

Dashuria dhe partneriteti

Siguria, harmonia dhe siguria në marrëdhëniet me anë të interpretimit të së ardhmes përmes leximit të kartelave, shikimit të zjarrtë ose artit të të ardhurave

Dashuria dhe partneriteti

Dashuri, partneritet dhe martesë

Dashuri është ... siç e dimë shumica prej nesh, jo vetëm një ndjenjë e shkaktuar nga proceset biokimike në trup - është një nga ndjenjat më të bukura ndonjëherë dhe na zhyt në dëshirat e pasionuara të dashurisë në situata shpesh të pashpresa. një ortakëri Odër Ehe fillimisht gjithnjë duke u lëkundur në "retë rozë", por më pas rezulton zakonisht më i vështirë. Dashuria kalon në disa faza, nga të cilat faza e parë është infatuacioni. Nëse një marrëdhënie shqetësohet, metodat alternative të ezoterizmit shpesh mund të ndihmojnë për të gjetur një marrëdhënie harmonike.

Terapi Alternative Çift

Vdes terapi alternative çift nuk përdor metodat e zakonshme të terapisë së çifteve të orientuara tradicionalisht dhe psikologjikisht. Përkundrazi, terapia alternative çift përdor metodat nga fusha e ezoterizmit. Mjeti këshillues më i zakonshëm është leximi i kartelave si Tarot, Kipperkarten ose Lenormandkarten. Në thelb, një përpjekje është bërë për të përfytyruar problemet dhe presionet brenda marrëdhënies për t'i interpretuar ato. Lënda e shqyrtimit janë shkaqet si dhe rrjedha e mëparshme e problemit. Përveç kësaj, situata e së ardhmes mund të ndriçohet në mënyrë që të shfaqet një tablo gjithëpërfshirëse. Kjo foto pastaj mundëson zhvillimin e kurseve alternative të veprimit në mënyrë që të bëhen rekomandime konkrete për të zgjidhur problemin. Në thelb, termi terapi është i kufizuar. Mund të përdoret vetëm nga personat që kanë leje për të ushtruar mjekësi, siç janë praktikuesit alternativë për psikoterapi ose psikologë me aftësim të përfunduar si terapistë.

Vajtim alternativ

Humbja e një të dashurit shkakton një reagim zie. Ajo zhvillohet në disa faza, të cilat shoqërohen me emocione kontradiktore dhe në të njëjtën kohë kërkojnë një riorganizim. zie alternative është një proces që synon të përshpejtojë zinë me ndihmën e metodave ezoterike. Viktima mëson të riorganizohet brenda procesit të përballimit dhe të mbijetojë me sukses fazat e pikëllimit. Janë përdorur metoda, të tilla si leximi i kartelave, lëvizja në punë ose leximi i ujit. Këto metoda bëjnë të mundur zbulimin e zhvillimeve të ardhshme, duke bërë të mundur që individi të përballet me problemet që ndodhin. Trendet dhe zhvillimet gjithmonë çojnë në një prognozë dhe rekomandime konkrete për veprime të mëtejshme. Megjithatë, personi në fjalë është përgjegjës për veprimet e tij. Prandaj, ai duhet t'i zbatojë rekomandimet në mënyrë të pavarur.

Menaxhimi i Krizave Esoterike

Një krizë është gjithmonë herë në jetën e një personi që del nga situata që nuk mund të zgjidhet me metodat ekzistuese të zgjidhjes së problemeve. Prandaj, duhet të ndërtohen sjellje të reja që të çojnë në përballimin. Prandaj, krizat janë parë gjithmonë si një mundësi për ndryshim. menaxhimin e krizave ezoterike është një mënyrë për të nisur ndryshimet dhe për të kapërcyer krizat. Fokusi i përballimit me metoda esoterike si leximi i kartelave ose udhëtimi në punë dhe të ngjashme. Kjo thekson situatën aktuale dhe zhvillimin e ardhshëm. Në bazë të kësaj dijeje, zhvillohen më në fund kurse alternative të veprimit, të cilat pastaj mund të përdoren nga personi në fjalë për të riorganizuar dhe për këtë arsye të përballojnë gjithashtu edhe krizën.

Ezoterike-këshillim

Vdes këshilla çifute ezoterike kryhet me mjete esoterike. Metoda më e njohur në këtë kontekst është leximi i kartelave duke përdorur Tarot ose Lenormand. Përmbajtja e konsultimit janë çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me partneritetin konkret të një natyre private ose biznesi. Në mënyrë që të zhvillohet një alternativë veprimi, e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ndriçohen në mënyrë që zhvillimi të mund të ndiqet gjatë një periudhe të gjatë kohore. Problemet që ekzistojnë në partneritet apo që do të dalin në të ardhmen mund të shihet edhe në këtë mënyrë. Këto probleme dhe ndikime rrjedhin drejtpërsëdrejti në rekomandimet për veprimet në mënyrë që ato të njihen në fillim. Sidoqoftë, rekomandimet bëhen gjithmonë nga ata që preken vetë.

Ndihma për ndarjen ezoterike

Vdes ndihmë për ndarjen ezoterike është një formë këshillimi në të cilën metodat dhe teknikat ekzotike kërkojnë ndarje pa probleme. Shpesh kjo është ndarja e një marrëdhënieje çifti. Në parim, megjithatë, ndihma e ndarjes mund të përdoret gjithashtu për të shpërndarë marrëdhëniet e biznesit. Metodat e përdorura në formën e këshillimit janë leximi i kartelave, lëvizja në detyrë, mprehtësia pa ndihma dhe forma të tjera. Ato u mundësojnë pjesëmarrësve të identifikojnë problemet që lindin gjatë procesit të ndarjes, të cilat mund të përdoren për të zhvilluar masa dhe reagime të përshtatshme për të zgjidhur më parë vështirësitë. Në të njëjtën kohë, zhvillimi i ardhshëm ndriçohet gjithashtu, kështu që është e mundur të identifikohen alternativa për të ardhmen. Në parim, megjithatë, përgjegjësia qëndron tek ata të përfshirë, të cilët pastaj duhet të zbatojnë rekomandimet në realitet.

Ezoterike Partner Coaching

Ezoterike Partner Coaching përdoret në partneritete private dhe biznesi. Përmbajtja e stërvitjes është zhvillimi i ardhshëm, si dhe shqetësimet dhe ndikimet që mund të ndikojnë në partneritet dhe barrën e tij. Trajnimi i partnerit esoterik përdor metoda për këshillime ezoterike, të tilla si leximi i kartelave, leximi i ujit dhe leximi i tymit. Nga njohja e tendencave dhe zhvillimeve të ardhshme, atëherë zhvillohen rekomandime konkrete për veprim, të cilat duhet të zbatohen nga ata që preken. Përgjegjësia për veprimet mbetet gjithmonë me partnerët.

këshillim shpirtëror-martesa

Vdes këshillim martesor shpirtëror bazuar në metodat e ezoterizmit. Prandaj kryhet duke përdorur teknika të tilla si leximi i kartelave. Fokusi i konsultimit është në problemet sipërfaqësore dhe të thella brenda martesës. Problemet ndriçohen si në të kaluarën, ashtu edhe në të ardhmen, në mënyrë që një kurs të bëhet i dukshëm. Në të njëjtën kohë, ndikimet mbi problemin bëhen të dukshme. Kjo njohuri përfundimisht shpie në një alternativë që mund të përdoret nga ata që preken. Duke përdorur alternativat, një ndikim pozitiv mund të gjenerohet, kështu që problemi të zvogëlohet. Përgjegjësia për zbatimin varet nga partnerët në mënyrë që ata gjithashtu të kenë mundësinë të përdorin një alternativë tjetër.

Këshillim shpirtëror dashuri

Vdes këshillim dashuri shpirtërore është një formë këshillimi që mund të zbatohet në të gjitha fushat e dashurisë dhe partneritetit. Keshilla bazohet ne metoda esoterike si leximi i kartes ose astrologjia. Përveç problemeve të dashurisë ose partneritetit, edhe marrëdhëniet e ardhshme mund të ndriçohen. Metodat ezoterike kanë për qëllim të hedhin dritë mbi situatën aktuale dhe të ardhshme të pyetësit. Kjo tregon parashikimet dhe tendencat për zhvillim të mëtejshëm, të cilat gjithashtu çojnë në veprime alternative. Këto veprime më në fund kryhen nga pyetësori, në mënyrë që problemi themelor të ndryshohet. Përveç trajtimit të problemeve, këshillimi shpirtëror gjithashtu mund të japë informacion nëse një partner potencial në të vërtetë ofron mundësinë e një marrëdhënieje të kryer. Për këtë, kryesisht përdoren metoda që i konsiderojnë të dy njerëzit, të tillë si horoskopi i partneritetit, i cili siguron informacion rreth ngjashmërive midis dy njerëzve. Në thelb, këshillimi për dashurinë shpirtërore, megjithatë, ka vetëm rekomandime. Nëse zbatohen alternativat e mundshme, gjithmonë mbetet për të vendosur pyetësorin.

Ndërtimi i besimit shpirtëror

Vdes ndërtimi i besimit shpirtëror është një mënyrë për të rritur ose ndërtuar besim tek të tjerët dhe vetëbesim. Në këtë rast, metodat nga fusha e esoterikës përdoren si leximi i kartës ose leximi i ujit. Në thelb, e kaluara shqyrtohet së pari për të ndërtuar besimin. Atëherë e tashmja vijon dhe e ardhmja ndriçohet gjithashtu. Si rezultat, një kurs bëhet i dukshëm dhe ndikimet në nivele të ndryshme që mundësojnë besimin bëhen të dukshme. Dija rrjedh pastaj në rekomandime konkrete për veprim, të cilat ndihmojnë në konsolidimin e besimit ose në fitimin e besimit të ri. Në të njëjtën kohë, situata aktuale dhe e ardhshme mund të identifikohen me saktësi, që do të thotë se zhvillimi në këtë situatë mund të parashikohet në fillim. Kjo njohuri më në fund çon në një besim themelor.

Këshilla online për dashurinë Dhe ortakëri

Këtu është një listë e konsulentëve të specializuar në dashuri dhe partneritet

Në ofertat e mëposhtme të Vistano janë botuar në emrin dhe rendin e këshilltarëve përkatës.
 • Profeti dhe tregimtar i pasurisë Abundia-Bright

  Abundia-BrightID: 5795

  Bisedimet: 1167
  4.77
  Shqyrtime: 70

  16.-25.12. Festa / Ju uroj të gjithë një Krishtlindje të Gëzuar!

  Drita dhe Kanali i Mesëm i Epokës së Re - Përgjigjet nga Reiki Botërore Shpirtërore ...


  Tel: 1.71 € / min.
  Nga d. Fiks *

  Chat: 1.33 € / min.
  këshilla personale


 • Clairvoyant & Fortune Teller AgataK

  AgataKID: 4227

  Bisedimet: 7223
  4.96
  Shqyrtime: 637

  Interpretim i sinqertë dhe i sinqertë i së ardhmes - shoqërimi i dashur dhe stërvitja e jetës - vizioni i gjithanshëm


  Tel: 1.99 € / min.
  Nga d. Fiks *

  Chat: 1.06 € / min.
  këshilla personale


Über Dein Handy kannst Du anonym und direkt zum Festpreis für nur 1,99 €/Min. telefonieren. Dazu wählst Du auf dem Handy die 22899 + PIN 11.

Artikulli i revistës për dashurinë Dhe ortakëri

Kontribute të kohëve të fundit në temën e dashurisë dhe partneritetit, hulumtuar nga redaktori ynë ezoterik

A ju pëlqen kjo faqe?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 Ratings, mesatarja: 5,005)
Duke u ngarkuar ...