Test Psikologjik - Test i Personalitetit (Big Pesë)

Testoni dhe vlerësoni personalitetin tuaj!

Testin e personalitetit (Big Five) / Test psikologjik Online

Der Testi i psikologjisë teston pesë dimensionet bazë të Persönlichkeit, Këto dimensione janë: dobësia emocionale (neuroticizmi), sjellja ndërpersonale (ekstraversioni), hapja ndaj përvojës, toleranca dhe ndërgjegja (ngurtësia).